» » جرم و مجازات فردی که تهمت زده است + پاسخ حقوقی

مهرگان
 
 
 

جرم و مجازات فردی که تهمت زده است + پاسخ حقوقی

25 فروردین 1392

جرم و مجازات فردی که تهمت زده است

سوال :
تهمت زدن چه نوع جرمی است و ه مجازاتی دارد طبق کدام بند قانون لطفا کامل توضیح دهید
با تشکر

پاسخ :
به لحاظ قانونی کسی نمی تواند دیگری را بدون ارائه دلایل لازم برای اثبات هر جرم، وی را به ارتکاب آن جرم متهم کند و حتی قانون گذار برای حفظ حرمت و آبروی اشخاص کسانی را که به هر وسیله جرمی را به دیگری صریحاً نسبت می دهند و نتوانند جهت آن را ثابت کنند مجازات می نماید.
بر همین اساس به محض اینکه شخصی از سوی شخص دیگری که به منظور اضرار، اکاذیب (یعنی دروغ های) را به وی نسبت می دهد و قادر به اثبات آن نیست، متهم واقع شود، شخص متهم می تواند شاکی را به جرم افتراء متقابلاً متهم نماید.
بعلاوه چنانچه جرمی را که شخصی به دروغ به شخص دیگری نسبت می دهد زنا باشد باید دلایل خاصی را برای اثبات آن بیاورد و صرفاً ادعا و تقاضای نظر پزشک قانونی هرگز کافی نیست و دادگاه هرگز حق تجسس برای اثبات زنا و ارجاع شخص به پزشک قانونی را ندارد (مگر در جایی که یک زن مورد تجاوز قرار گرفته و شکایت کرده است.)
تا جائیکه قانون گذار صریحاً می گوید حتی «زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی گیرد مگر آنکه زنای او با یکی از راههای مذکور در این قانون ثابت شود» ماده 83 قانون مجازات اسلامی.
بلکه بالاتر قانون گذار با تکیه بر منابع فقهی و شرعی معتقد است که مدعی زنا حتی اگر شاهد دارد «چنانچه بعضی از شهود وی بلافاصله برای ادعای شهادت حضور پیدا نکنند یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود بلکه در اینصورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد» عین متن ماده 79 قانون مجازات اسلامی.
بعلاوه می دانیم شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین کافی است و لازم است تقاضای صورت جلسه ادعا گواهی شاکی که به دروغ نسبت جرم را می دهد انجام گیرد تا فوراً شخص مدعی ناتوان از اثبات را - به مجازات افتراء یا حدقذف(حسب مورد) محکوم کند.

پرسش و پاسخ

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید