» یکی از آفت های مجلس هشتم حضور وکیل الدوله ها ست

مهرگان
 
 
 

یکی از آفت های مجلس هشتم حضور وکیل الدوله ها ست

11 اسفند 1390

بی تردید نماینده ملت باید شجاع و کارآمد
باشد ،وابسته به قدرت و ثروت نباشد که بتواند در در درجه اول در راستای
منفعت نظام و بعد در راستای مفعت مردم حوزه انتخابیه اش گام بردارد و به
اصطلاح وکیل المله باشد تا وکیل الدوله چرا که وکیل الدوله بودن تنها
تاثیرش، ناکارامدی مجلس در بعد نظارت و افزایش بی قانونی های دولت است.نماینده ایی که در دوره نمایندگی هیچگاه از مقامات دولتی در خصوص ضعفها و بد قولیها و آمارهای دروغ و نابسامانیهای اقتصادی و سیاسی و بیکاری و بی بندوباری اجتماعی و ..... نه تنها سوالی نکرده بلکه اگر نمایندگان متعهدیی هم  انتقادی کرده اند شدیدا" به او حمله کرده و او را آماج تهمت و افترا قرار داده اند برای چه دو باره قصد حضور در خانه ملت را دارند ؟ ملت ایران با آگاهی و بصیرت نمایندگانی انتخاب خواهند کرد که با نظارت بر دستگاه اجرائی  از وقوع اختلاسها و زدوبندهای مالی و ... جلوگیری نمایند .

 

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید