» » حکم تخلیه مستأجر به دلیل عذم پرداخت اجاره بها

مهرگان
 
 
 

حکم تخلیه مستأجر به دلیل عذم پرداخت اجاره بها

5 اردیبهشت 1392

حکم تخلیه مستأجر به دلیل عذم پرداخت اجاره بها


مستاجر


سوال :
سلام خسته نباشید سوالی داشتم در مورد این که اگر مستاجر مسکونی با قرارداد یکساله اجاره بها خود را سه ماه از ابتدای قرارداد خود تاکنون پرداخت نکند مالک میتواند از طریق قضایی برای وی حکم تخلیه بگیرد اگر بعد از شکواییه قضایی مستاجر ملزم به پرداخت اجاره بها شود ایا مالک میتواند دیگر مایل به ادامه قرارداد با وی نباشد و وی را ملزم به تخلیه نماید؟

پاسخ :
کاربر گرامی در مواردی موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.که یکی از آن موارد بند 9 ماده 14 قانون موجر و مستاجر است طبق این بند در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. ‌هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. ‌هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. ‌در موارد فوق هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط ‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.
‌تبصره ۱ - در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه ‌درخواست تخلیه عین مستأجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
لطفا سوال دوم خود را جداگانه ارسال فرمایید با هر کد فقط به یک سوال پاسخ داده می شود.

پی نوشت:
مستأجر یا کرایه نشین به فردی گفته می‌شود که ملکی یا چیزی را از موجر و صاحب خانه به اجاره بگیرد و مال الاجاره پرداخت نماید.

تکالیف مستاجر:
مستأجر بعد از قبض موضوع اجاره نسبت بدان در حکم امین است و فقط در صورت تعدی یا تفریط مسؤول خواهد بود.
مستأجر حق دارد اجاره را به دیگری واگذار نماید مگر آنکه در عقد اجاره از طرف مؤجر صریحاً ممنوع شده باشد.
مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند.
عین ملک یا وسیله اجاره شده را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید.
اجاره‌بها را در زمان‌های مشخص پرداخت نماید.

اجاره‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره کننده (مستاجر) تنظیم می‌شود که شامل مشخصات طرفین قرارداد و میزان اجاره بها و مدت اجاره و مورد اجاره و شرایط طرفین در آن می باشد.

اجاره بها:
مهلت مستاجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در قرارداد قید گردد. مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت نماید یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند و هر گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد.

شرایط تنظیم قرارداد:

در نوشتن و امضای قرارداد باید به مسائل زیادی توجه داشت از جمله:
آگاهی اجمالی به قوانین مربوط به موضوع قرارداد؛ مثلا در صورتیکه اجاره یک ماه پرداخت نگردد، صاحب ملک می‌تواند از طریق قانون مورد اجاره را تخلیه نماید.
مشخصات کامل و دقیق طرفین قرارداد با نشانی اقامتگاه آنان
در نظر گرفتن منافع هر دو طرف؛ به اینصورت که قرارداد جنبه عادلانه داشته باشد.
مدت قرارداد؛ هر قراردادی باید یک زمان معین و مشخص شده داشته باشد از یک ساعت گرفته تا چندین سال اما بهتر است که قراردادها یکساله باشد.
حضور دو نفر شاهد جهت امضای ذیل قرارداد.
تنظیم قرارداد در دونسخه و در صورت نیاز سه نسخه جهت در اختیار فرد سوم قراردادن (که فرد سوم در قرارداد ذکر شده است)
ذکر مرجع حل اختلاف از جمله شخصی خاص و یا مرجع قانونی مربوطه.

پرسش و پاسخ

<
13 مرداد 1392 13:27

حمیذ

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
قرارداد اجاره ای برا ی یکسال منعقد شده ،مستاجر نه ماه اول اجاره را با تاخیر پرداخت نموده ،به بهانه های مختلف از پرداخت اجاره ماهیانه بعدی خوداری می کند اکنون یکماه مانده به پایان قرارداد بیم آن دارم ضمن عدم پرداخت اجاره ماه بعد در پایان قرارداد ملک را تخلیه ننماید آیا برای پیشگیری می توانم تخلیه ملک از هم اکنون درخواست کنم. با تشکر

<
28 مرداد 1392 01:48

محمدقلی لاله

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام و خسته نباشید مطالب شماراکاملا و با دقت خواندم در مورد پیش فروش و پیش خرید بنظر من باید سه عامل مهم را رعایت نمود.برای جلو گیری از معاملات معارض و کلاهبرداری 1.امضای مالک متن سند یا وکیل قانونی ان که در مورد اصالت وکیل نسبت بامور محوله از دفترخانه ای که و کالت تنظیم شده استعلام شود.2.تقسیم نامه فیمابین سازنده و مالک.3.ارائه وکالت سازنده از فروشنده متن نسبت به واگذاری و یا فروش اپارتمانهای ذکر شده با احراز مالکیت در تقسیم نامه.مخفی نماند نکته ای را باید متذکر شوم اگر مورد معامله در رهن بانک قرار داشت حتما بایستی نسبت به و ام ماخوذه کتبآ از بانک استعلام بعمل اید تا وام دریافتی دقیقآ مشخص شود.بدیهی است جواز ساختمان حتمنآ باید در قرارداد با ذکر شماره و تاریخ و منطقه شهرداری ثبت گردد.و در ذیل قرارداد تنظیمی ذکر گردد فروشنده متعهد و ملتزم گردید قبل از انتقال قطعی و ثبت مبیع نسبت به فک رهن اقدام نماید و عدول از این تعهد شامل ضررو زیان و خسارات احتمالی که در قرارداد مضبوط است می باشد.با سپاس

<
28 مرداد 1392 01:59

محمدقلی لاله

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام.با توجه به قانون مالک و مستاجر سال 1376چنانچه مستاجر ماالاجاره عین مستاجره را پرداخت نکند و طبق اظهار شما یکماه مانده به انقضای اجاره.شما می توانید از مواد 2 و 3 قانون ذکر شده استفاده نموده و هم زمان با حکم تخلیه از دادگاه نسبت به طلب خود تقاضای تامین دلیل نموده و از اموال مستاجر در حضور نماینده مر جع قضایی توقیف نمایید.

<
28 مرداد 1392 02:06

محمدقلی لاله

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با توجه باینکه یک ماه مانده به انقضای مدت اجاره شما می توانید از مواد قانونی مالک و مستاجر(ماده 2 و 3 )مصوب سال 1376 استفاده نموده و هم زمان دادخواست تامین دلیل در مورد عدم پرداخت ماالاجره اقدام نمایید.

<
3 شهریور 1392 18:33

mohamad amin

 • گروه کاربری: عضو سایت
 • تاریخ عوضیت: 3.06.1392
 • وضعيت: آفلاين
 
سلام بنده یک ماه اجاره عقب افتاده دارم میخواستم ببینم آیا مالک می تواند حکم تخلیه بنده را بگیرد ؟ آیا میتواند از پول پیش بردارد؟

<
3 شهریور 1392 18:35

mohamad amin

 • گروه کاربری: عضو سایت
 • تاریخ عوضیت: 3.06.1392
 • وضعيت: آفلاين
 
البته 9 ماه تا تاریخ تمام شدن قرارداد مانده است؟
به خاطر یک ماه عقب افتادن میتواند حکم تخله بگیرد؟

<
5 مهر 1392 18:41

صیاد

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام
بنده اپارتمانی را 110 روز پیش به اجاره داده ام در قرار داد اجاره مبلغی به عنوان قرض الحسنه ذکر گردید که مستاجر نصف مبلغ را در بنگاه معاملاتی پرداخت و برای نصف باقی مانده چکی برای 2 ماه بعد از انعقاد قرارداد اجاره نوشت؛ چک در تاریخ مقرر پاس نگردید و اکنون ایشان از دادن اجاره ماه چهارم ( اجاره تبق قرارداد پیش پیش پرداخت می شود) امتناع می کند. در ضمن در قرارداد اجاره بندی ذکر شده که در صورت پرداخت نشدن اجاره به مدت یک ماه امکان فسخ قرارداد وجود دارد. حال با این اوصاف می خواستم مرا راهنمایی فرمایید.

<
13 بهمن 1392 15:07

mohamadi

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام.
بنده میتوانم از دو طریق برای تخلیه ملکم اقدام کنم.
اول اینکه مستاجر ، مقداری از پول پیش را نپرداخته ایشان با جلب اعتماد بنده منزل را تصرف نموده و از پرداخت باقی پول امتناع می ورزد.
دوم اینکه بعد از گذشت 5 ماه ایشان 4 ماه اجاره بها را نپرداخته است.

از آنجایی که ایشان من را کلافه کرده و میخواهم سریعتر از شر ایشان خلاص شوم؛ شما پیگیری از کدام مورد را سریع تر میدانید ؟ تخطی از شروط قرارداد در پرداخت پول پیش و یا عدم پرداخت اجاره؟

با تشکر فراوان

<
2 فروردین 1393 22:38

فروزان

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام . ینده آپارتمانی را در کرج اجاره داده ام و مستاجر از پرداخت اجاره بها امتناع میورزد و حتی جواب تلفن من را نمیدهد. میخواهم برای وی اظهارنامه یا دادخواست پرداخت اجاره بها ارسال کنم. از چه طریق میباست این کار انجام شود؟ از طریق دادگاه؟ یا مرجع دیگری؟
foruzan_m@yahoo.com
با تشکر

<
1 اردیبهشت 1393 09:15

ناشناس

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
اینجانب ملکی را به احاره شخصی دادم ایشان ازهمان روز اول اجاره رو یا نمیداد یا دیر پرداخت میکرد الان ده ماه است که کرایه رو پرداخت نکرده مدت قرادداد دوسال میباشد که یکماه دیگر باید تخلیه نماید اما چنین قصدی ندارد خیلی من رو عاصی کرده اون ملک رو اصطراری میخواهم خیلی سریع بگیرم چکار کنم که بتونم از شر این مستاجر راحت شوم با توجه به اینکه ده ماه هست که کرایه رو پرداخت نکرده با تشکر

<
1 اردیبهشت 1393 09:24

اشرف محمدی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
اینجانب ملکی را برای مدت دو سال به شخصی اجاره دادم ایشان از همان روزاول یا کرایه رو نمیدادن یا دوسه ماه یکبار کرایه رو پرداخت میکردن الان هم ده ماه هست که کرایه ای پرذاخت نکردن و خیلی مارو عاصی کردن تنها راه درامد ما همون کرایه خانه ایست که ایشان پرداخت ننموده اند برای راحتی از شر ایشان و تخلیه ملک چه باید کرد لطفا راهنمایی نمایید

<
19 تیر 1393 11:52

پیرزاده

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام
بند مستاجری دارم که به گفته اقوامش در اثر تصادف حافظه اش را از دست داده و یک پسر تنهاست،در صورتی در ابتدای اجاره گفته بود زوج هستند ولی متاسفانه این موضوع در اجاره نامه قید نشده
در هر صورت ایشان مدت 3 ماه است که اجاره را پرداخت نکرده و بنده به علت ازدواج در مدت حداکثر 1 ماه از تاریخ امروز باید خانه را پس بگیرم
هیچ یک از اقوامشان و خود ایشان پاسخگو تماس های مکرر ما نیستند که بتوانیم با ایشان در مورد تخلیه ملک به توافق برسیم،در ضمن هیچکس در خانه مستقر نیست و صرفا وسایل مستاجر در خانه است و هیچ راه دیگری برای دسترسی به ایشان نداریم.
از شما تقاضا دارم بنده را راهنمایی بفرمایید که چگونه باید اقدام کنم که بتوانم در مدت کمتر از یک ماه ملک خود را پس بگیرم؟
با تشکر

<
30 مرداد 1393 13:01

باقری

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
سلام در خصوص اجاره ملک تجاری مستاجر براساس حکم دادگاه اجور معوقه را نپرداخته و من دوبار از دفترخانه اخطار فرستادم الان باید اجراییه صادر شود؟ اگر پرداخت نکرد چه باید کرد از طریق ثبت باید برای تخلیه اقدام کرد یا دادگاه؟ باید درهرصورت سرقفلی به مستاجر پرداخت شود؟ اگر مستاجر قبل از صدور حکم اجاره را پرداخت کند تخلیه متوقف میشود ؟ متشکرم

<
12 آبان 1393 18:21

جزایری

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام در خصوص اجاره ملک مسکونی بنده ملکی را حدود 4ماه اجاره داده ام و 3چک گرفتم وبه حساب خواباندم ته سر وقت پاس شود ولی هر 3چک برگشت خورد و بعد از تاخیر 10-15 روزه با اصرار پول دادن! حالا برای بیرون کردن ایشان چه کار باید بکنم ؟ ممنون

<
27 اسفند 1393 16:10

محمدکاظم اسفندیاری

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
سلام خسته نباشید. برای مستاجر من 3500000تومان پول تلفن امده است و از تاریخ مهلت قرارداد 1ماه گذشته وپرداخت نمیکند چه کار کنم.

<
10 مرداد 1394 05:22

مهمان

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
سلام.مستاجرم ازپرداخت اجاره خودداری میکند و فرد شروری هم هست چجوری میتونمدحکم تخلیه بگیرم؟در قرار دادی که در بنگاه امصا کردیم نوشته شده یک ماه پرداخت نشه موجر میتونه حکم تخلیه بگیره ولی بلافاصله نوشته شده خیار غبن ولو فاحش به جز خیار تدلیس از طرفین سلب شده.لطفا کمکم کنید چون امنیت ندارم و هرجوری شده باید زودتر از اتمام قرار داد مستاجرمو بیرون کنم

<
19 شهریور 1394 16:37

امیر جمالی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام .مغازه تجاری با قرارداد سال 55 در اختیار مستاجر است بدون سر قفلی اجاره بهای ان را سال 86 از ده هزار به 65000 تومان افزایش دادیم وحکم قطعی گرفتیم در این زمان چون ما قولنامه را گم کرده بودیم و مستاجر از این موضوع مطلع شد ادعا کرد برگه سرقفلی این مغازه را دارد دادگاه هم ابتدا قبولکردبعد ما اعتراض کردیم که این قولنامه جعل است حدود 3 سالدنبال کارشناس و اگاهی و 3 نفره و تجدید نظر بودیم تا بالاخره جعلش ثابت شد در بدوی و تجدید نطر و به 6 ماه حبس و ابطال ان قولنامه جعلی محکوم شد .حال سوال من از جنابعالی استاد گرانقدر این است که ما باداشتن ان اجاره بها و این حکم جعل مستاجر و اینکه مافقط سند داریمو این احکام برای تخلیه یا افزایش مجدد اجارهیا هر راه کار دیگه لطفا راهنمایی کنید .ارادتمند شما جمالی خرم اباد

<
22 آذر 1394 12:58

فاطمه

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
میخواستم راهنماییم کنید که بار مستاجر خود باشرایط زیر باید چیکار کنم
4/93قرداد یکساله بستیم 4/94موعدتمام شد اجاره را به600تومن تغییر دادیم مستاجر به طور شفاهی قبول کرد که قرارداد را تمدید کند و ماهی 600پرداخت کند اما نیومد قرارداد کتبی بنویسیم ماه اول اجاره را داد اما از ماه دوم اجاره را نداد بهونه اورد ک ندارم الان 4ماه هست ک اجاره نداده لطفا راهنمایی کنید

<
2 دی 1394 19:19

محمد زارعی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
سلام علیکم
اینجانب آپارتمان خود را در قبال مبلغی مشخص به شخصی اجاره داده ام
اکنون حدود 4 ماه است که اجاره نامه ما منقضی شده و در ضمن مستاجر هم حدود 6ماه است که اجاره بهای خود را نپرداخته و ملک را همچنان در تصرف خود دارد
نکته قابل توجه این است که اجاره نامه اینجانب نیز مفقود گردیده
حال بنده چگونه میتوانم ملک خود و اجور معوقه را از مستاجر و در محاکم قانونی مطالبه کنم؟
با تشکر و امتنان

<
24 دی 1394 21:10

فرهاد

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با عرض سلام خسته نباشید مستاجری دارم که مدت ۶ ماه ازقراردادش میگذرد ولی تابه حال هیچ اجاره بها پرداخت نکرده درضمن چون که من درشهر ستان نبودم ازبرادرخانمم خواستم که به جای من بنگاه بره وقراردادرا ببنده ازدو ماه بودکه کرایه پرداخت نکرد شکایت کردم شورای حل اختلاف اما با گذشت چهار ماه از شکایت هنوز هیچ نتیجه ای نگرفتم تازه جدیدا ازمن طلب باج کرده تاتخلیه بکنه در ضمن شش ماه تا پایان قرار دادش مانده درضمن خانم این اقا تازه تهدیدمون میکنه .... اقا هم خودشو مخفی کرده جواب نمیده حاضر نیست باما رودر رو بشه شارژ آپارتمان هم پرداخت نکرده درضمن خودشو کارمند نیروی انتظامی معرفی کرده ولی حالا من به ایشون شک کردم مثل اینکه اخراج شده و...... لطفا منو راهنمایی کنید چه کار کنم که بدون درگیری تخلیه بکنه ظاهرا قانون هم توی کشور ما باآدم های دروغگو وکلاه برداره چون که تا به حال چهار بار ابلاغ رفته درب خونه توی دادگاه حاضر نشد کسی که این همه به دادگاه وقانون بی احترامی میکنه ایاباید دادگاه این همه طول بکشه تازه به من میگه هیچ کاری نمیتونی بکنی من قانون رو دور میزنم

<
19 بهمن 1394 15:33

ارشیا مرتضوی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام
پنج ماه پیش یک دستگاه آپارتمان را برای یک سال به شخصی اجاره داده و سند اجاره را در بنگاه معاملات ملکی تنظیم گردید و در بندی از این سند که مستاجر نیز آن را امضا نموده آمده است که اگر مستاجر اجاره بهای خو را در سر رسید پرداخت ننماید موجر حق فسخ یک طرفقه قرار داد را دارا میباشد با این توصیف موجر اجاره ماه اول را با 15 روز تاخیر پرداخت نمود و اجاره 3 ماه دیگر را پرداخت ننموده است و طی دو بار احضاریه جهت پرداخت وجوه معوقه به شورای حل اختلاف احضار شد و نیامد حالا سوال من این است که طی چه مراخلی میشود حکم تخلیه او را گرفت یا اصولا امکان گرفتن حکم تخلیه وجود دارد یا نه

<
17 اسفند 1394 12:34

امید

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام وخسته نباشید ،خدمت شما بزرگوار،،،من مستاجر میباشم،که متاسفانه حدود ۶ماه ،،کرایه خانه ام را پرداخت نکردم،،،،من ،راننده کارگاهی بودم،که ورشکسته شدوحقوق ۷ماه ما پرداخت نشده،حالا باید چکارکنم،،،صاحبخانه هم شکایت کرده،والان فهمیدم که ۳بار احضاریه آمده ،،،وبه اشتباه به خانه همسایه داده شده،،،،،،توروخدا مرا راهنمایی کنید،،ممنونم

<
21 فروردین 1395 01:26

ن الف

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
سلام منزلم یکساله با قرارد اد بنگاه اجاره دادم. دو ماه است کرایه نداده و 4 ماه دیگه وقت داره تا پایان قرارداد. بدون اجازه اقدام به دیوار کشی در پشت بام نموده. با دعوای خانوادگی و سر و صدا سلب آرامش کرده . با شکایت و استشهاد همسایگان در کلانتری متعهد شده منزل را تخلیه میکنه اما اقدام نکرده. چه جور میتونم دستور تخلیه سریع بگیرم . با تشکر

<
1 اردیبهشت 1395 22:21

سیامک فغفوری

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
بادرود
مستاجربنده 5ماه اجاره -5ماه شارزساختمان گازمشترک ویک ماه قبض تلفن اب وبرق راپرداخت نکرده .دردادگاه به حکم قاضی ودیعه به عنوان اجاره معوقه محاسبه شدعلاوه برآن مبلغ 5000000تومان هم به عنوان مابقی اجاره محاسبه ومقررگردید45روزدیگرازطرف مستاجرپرداخت شود.ولی حالابعدازدوماه مبلغ فوق پرداخت نشده وحکم به اجرای احکام فرستاده شد ومستاجربلافاصله ملک راتخلیه کرده است ومن (موجر)هیچ آدرسی ازاوندارم (آدرس منزل مستاجردر قرارداددروغی بوده است.)لطفا بفرماییدچگونه می توانم ایشان (مستاجر)راپیداکنم. آیاوظیفه دادگاه هست یادیگرنمی توانم کاری بکن؟
سپاس گذارم

<
15 اردیبهشت 1395 20:17

سید روح اله موسوی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
باعرض سلام وتهیت الهی. مغازه ای را اجاره دادم به مدت یکسال رهن یک میلیون با صد وده هزار کرایه مستاجر هشت ماه نشسته مغازه را بدون اذن این جانب تخلیه کرده از این هشت ماه چهار ماه کرایه نداده به اضافه کمیسیون بنگاه وشصت هزار تومان پول برق الان شکایت کرده طلب یک میلیون تومان رهن آن را کرده حکم قطعی آن را گرفته با این که شاهد بردم اجاره نداده و مستاجر میگه از هشت ماه دو ماه اجاره نداده ولی من گفتم از هشت ماه چهارماه اجاره نداده رسید هم دارم ب ا این همه حال حکم به نفع مستاجر به مبلغ یک میلیون و هزینه های دادرسی ونیم عشر دولتی باید پرداخت نمایم پس حق بنده چی میشه آیا این مساله بو نمیده از طرف دادگاه به ناحق رای را بر علیه من صادر کرده ممنون لطفا راهنماییم کنید

<
15 اردیبهشت 1395 20:31

ا

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
خدمت استاد محمود جاپلقی انشاله در پناه حق زنده باشین از طرف سید روح اله موسوی

<
1 تیر 1395 12:10

روزبه

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با تشکر از مدیر سایت که به هیچ سئوالی پاسخ نداده و کاربران را به حال خود رها کرده . لطفن سایت را تعطیل نمایید . با تشکر فراوان . روزبه هستم . مستاجری هستم که هیچ جوره پول مالک رو نمی دم چون زورم می رسه . آیا قانون شما بندی برای مقابله با امثال من داره ؟ بعید می دونم ، چون دادگاه فقط شش ماه وقت لازم داره تا فکر کنه ، دو ماه وقت لازم داره تا تصمیم نهایی بگیره نه ؟

یک ماه هم برای نماز و روزه وقت لازم داره نه ؟
سر جمع یک ماه هم تعطیلات نوروزیه ، تا دادگاه باز بشه ، این شد یک سال. من یک سال می مونم پول هم به مالک نمی دم ، دادگاه های شما چقدر کار راه اندازن نه ؟

ها ها هاهاهاهاهاه

<
17 تیر 1395 11:02

جواد .

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام و خسته نباشید .
این جانب یک باب منزل مسکونی را اجاره نمودم که حدود 1، ماه است که قرارداد من به پایان رسیده و صاحب خانه هیچ مبلغی را در اختیار من قرار نداده . و از 2 ماه بیشتر در خواست تخلیه را به ایشان نموده ام .
حال برای گرفتن مورد اجاره بها اقدام نمود . آیا جایز هست این مبلغ را به ایشان بدهم در صورتی که قرارداد ما به پایان رسیده و در خواست تخلیه را نموده ام و سهل انگاری از خود موجر می باشد .
لطفا من را راهنمایی کنید . با تشکر .

<
7 مرداد 1395 20:44

حبیبی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
سلام برای حکم تخلیه باید از کجا شروع کنم مراحل شکایت چطوریه ممنون راهنمایی کنید

<
10 مهر 1395 12:41

کیارش

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
سلام بنده یک اپارتمان اجاره کردم با ۵ میلیون پیش و ماهیانه ۱ میلیون اجاره که تا عید امسال اجاره پرداخت کردم و مابقی رو گذاشتم پای پول پیش ک ازم کم کنه مالک یعنی تقریبا یر به یر هستیم و حالا شکایت کرده میخواستم راهنمایی بفرمائید

صفحه قبل صفحه بعد
 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید