» » آقای رئیس جمهور کافی است انگشتانت را پائین بیاور !!!

مهرگان
 
 
 

آقای رئیس جمهور کافی است انگشتانت را پائین بیاور !!!

7 اردیبهشت 1392

آقایان، کافی است!


غلامعلی رجایی

آقای رئیس جمهور کافی است انگشتانت را پائین بیاور !!!


این تصویر رییس دولت درسوگند رییس جمهورجدید کشوربرادر! ونزوئلاست. به حالات سایرمقامات حاضر درعکس هم نگاهی مقایسه ای داشته باشید!

آقای رئیس جمهور کافی است انگشتانت را پائین بیاور !!!تصویراسفندیارخان را هم درسفرهای استانی دولت ملاحظه کنید!

آقای رئیس جمهور کافی است انگشتانت را پائین بیاور !!!من هنوزنمی دانم دبیرکل دبیرخانه اجلاس جنبشهای غیرمتعهد درد تهران! برای چه باید به همراه دولت به سفراستانی برود و درجمع مردمی که به مراسم آورده می شوند! به علامت پیروزی دست تکان بدهد ؟

آقای رئیس جمهور کافی است انگشتانت را پائین بیاور !!!


اخیرا اسفندیارخان دولت هم در تصاویری که ازاومنتشرمی شود دوانگشتش را به علامت پیروزی با نشان دادن حرف انگلیسیv بالامی برد.

کاربه این ندارم که درایران، این علامت برای کسی که دم ازمکتب ایرانی می زند وعلامت غربی به مردم نشان می دهد! چقدرهمخوانی دارد ولی واقعا ملت را به این روزکشاندن، علامت پیروزی نشان دادن هم دارد!

آدم این تصاویر را که می بیند حقیقتا درمی ماند و نمی داند چه باید بگوید!

آقای رئیس جمهور کافی است انگشتانت را پائین بیاور !!!


حقیقتا باید به این وآن آقا گفت :

بله آقا! شما پیروزشده اید!

پیروزشدید با مدیریت خود در داخل که نمودارش را درسفر اخیرتان به سمنان با آن جمعیت کم دیدیم نه تنها مردم داخل کشور! بلکه مردم جهان را هم جذب و مدیریت درخشان وبا برنامه! خود کنید!!

آقای رئیس جمهور کافی است انگشتانت را پائین بیاور !!!


پیروزشدید با عملکرد دولت خود نه تنها زمینه ساز ظهورامام زمان بلکه دولت خود امام زمان ! هم باشید!!!

آقای رئیس جمهور کافی است انگشتانت را پائین بیاور !!!


پیروزشدید مهمترین رفقای سیاسی ما را در خارج به چند دولت کوچک جوجه کمونیست در بولیوی و…و رفقای اقتصادی ما را درسال حماسه اقتصادی به کشورهایی مثل بنین ! و….تبدیل کنید.!!

پیروزشدید به سرارزش پول ملی ومسکن و این بلا را بیاورید که نا گفتنی است و درآمد سرانه این ملت را به پایین ترین حد خود دراین چند دهه برسانید!!

آقای رئیس جمهور کافی است انگشتانت را پائین بیاور !!!


پیروزشدید نرخ گرانی وتورم در کشور را به این رقم بی سابقه برسانید!!

پیروزشدید درعرصه بازار و تولیدات کشاورزی و صنعت ایران راعرصه تاخت وتاز کشورهایی مثل چین.قرار دهید!!

پیروزشدید صنعت وتولید درایران را به چنان وضعیتی برسانید که آمارکارخانه های تعطیل شده با نیروهای از کاربیکار شده آنها از دو رقمی شدن درحال سه و چهاررقمی شدن است!!

پیروزشدید شعاردولت پاک سردهید ولی همزمان پرونده های اختلاس سه هزارمیلیارد دلاری وبالاتر از آن – که انتشارش به صلاحدید مقامات به مصلحت نیست – را در دادگاه داشته باشید!!

آقای رئیس جمهور کافی است انگشتانت را پائین بیاور !!!


پیروزشدید برای اولین باردرتاریخ دولتهای ایران! آخرین لایحه بودجه دولتتان را بگونه ای به مجلس بدهید که بیش ازهشتاد هزارمیلیارد آن محل ومنبع تامین ندارد تا جایی که مجلس ناچارشد بررسی آن را متوقف وبرای تامین منابع این مبلغ، آن را به دولت تان عودت دهد!!

پبروزشدید با این همه ثروت ناشی از فروش نفت و افزایش چند برابری قیمت هربشکه نفت نسبت به سابق که با ثروت چند دهه دولتهای ایران برابری می کند دولت بدبخت پس از خود را با بدهی های کلان به بانک مرکزی و پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ، تنها بگذارید!!

پیروزشدید درعرصه فرهنگ وعقیده و دین گریزی وفساد وارتشا و…کار را بجایی برسانید که انسان ازبیان نمونه های آن شرم می کند!!

آقای رئیس جمهور کافی است انگشتانت را پائین بیاور !!!


پیروزشدید با سوگندی که به قانون اساسی خورده اید ازحریم قانونی محصوران ومحبوسان سیاسی دفاع کنید و آنان را به آغوش گرم خانواده ها و جامعه برگردانید!!

پیروز شده اید با پایین آوردن جایگاه رفیع اداره کشورکاررا بجایی برسانید که بعضی ها که حتی در شهرشان هم برای نمایندگی مجلس رای نیاورده اند هوای نشستن برکرسی ریاست جمهوری اینن ملت بزرگ را در سر داشته باشند!!

آقای رئیس جمهور کافی است انگشتانت را پائین بیاور !!!


پیروزشدید در حالی که بهار سرسبز این ملک و ملت را به پاییز و زمستانی سرد و بی رمق تبدیل کرده اید – که نمونه آن را در آستانه انتخابات فرا رو می بینیم و امید که دستی ازغیب برآید و دوباره شور و گرمی و امید را با نامزد شدن بزرگانی محبوب و امتحان داده در عرصه مدیریت کشوربه این ملک وملت برگرداند – شعار زنده باد بهار سردهید!!

آقایان! کافی است!  لطفا انگشتتان را پایین بیاورید!

سیاسی

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید