» » حکم خوردن تخم مرغ دارای لکه خون

مهرگان
 
 
 

حکم خوردن تخم مرغ دارای لکه خون

13 اردیبهشت 1392

حکم خوردن تخم مرغ دارای لکه خون

آیا خون داخل تخم­مرغ نجس است؟ آیا خوردن آن اشکال دارد یا نه؟

· حضرت امام خمینی(ره)؛ نجس نیست، ولی به احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب کند و اگر خون را با زرده به هم بزند که از بین برود؛ خوردن آن زرده هم مانعی ندارد.

· حضرت آیةالله خویی(ره) ؛ بنابر احتیاط واجب از تخم­مرغی که ذره­ای خون در آن است باید اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک آن پاره نشده، سفیده پاک است.

· حضرت آیةالله تبریزی(ره) ؛ بنابر احتیاط واجب از تخم­مرغی که ذره­ای خون در آن است، باید اجتناب کرد، ولی اگر خون مثلاً در زرده باشد تا پوست نازک آن پاره نشده، سفیده پاک است.

· حضرت آیةالله اراکی(ره)؛ بنابر احتیاط واجب از تخم­مرغی که ذره­ای خون در آن است باید اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک روی آن پاره نشده، سفیده پاک است.

· حضرت آیةالله سیستانی؛ احتیاط مستحب آن است که از زرده­ی تخم­مرغی که ذره­ای خون در آن باشد، اجتناب شود.

· حضرت آیةالله بهجت؛ از خونی که در تخم­مرغ می­باشد بنا براحتیاط باید اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد، سفیده پاک است و اگر در سفیده باشد، زرده پاک است.

· حضرت آیةالله خامنه­ای؛ محکوم به طهارت است، ولی خوردن آن حرام است.

· حضرت آیةالله شبیری زنجانی؛ بنابر احتیاط واجب از تخم­مرغی که ذره­ای خون در آن است، باید اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک آن پاره نشده، سفیده پاک است.

· حضرت آیةالله صافی گلپایگانی؛ بنابر احتیاط واجب از تخم­مرغی که ذره­ای خون در آن است، باید اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک آن پاره نشده، سفیده پاک است.

· حضرت آیةالله فاضل لنکرانی(ره)؛ نجس نیست و احتیاط مستحب آن است که از آن اجتناب شود.

· حضرت آیةالله گلپایگانی(ره)؛ احتیاط واجب در اجتناب است، ولی اگر خون در زرده باشد تا پوسته نازک روی آن پاره نشده، سفیده پاک است.

· حضرت آیةالله مکارم شیرازی؛ خونی که در تخم­مرغ است، نجس است بنابر احتیاط واجب. و خوردن آن نیز حرام است.

· حضرت آیةالله نوری همدانی؛ بنابر احتیاط واجب نجس است، ولی اگر در میان پرده­ی رقیقی است و آن پرده­ی رقیق پاره نشده است، اجزای تخم­مرغ را نجس نمی­کند.

· حضرت آیةالله وحید خراسانی؛ خوردن آن حرام و بنابر احتیاط [واجب] محکوم به نجاست است.

آیات عظام امام و فاضل: این خون پاك است ؛ ولى بنابر احتیاط واجب، باید از خوردن آن اجتناب كرد و اگر خون را با زرده تخم مرغ، به هم بزنند كه از بین برود، خوردن آن اشكال ندارد. توضیح‏ المسائل مراجع، م 98 و دفتر: فاضل.

آیات عظام بهجت، تبریزى، صافى، نورى، مكارم و وحید: این خون بنابر احتیاط واجب نجس است و باید از آن اجتناب شود. اگر خون در زرده باشد (تا پوست نازك روى آن پاره نشده )، سفیده پاك است. بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 98 و وسیلةالنجاة، ج 1، م 524 ؛ مكارم، توضیح‏المسائل مراجع، م 98 ؛ وحید، توضیح‏المسائل، م‏99 ؛ نورى، توضیح‏المسائل، م‏98 ؛ تعلیقات على‏العروة، فى‏النجاسات، الخامس، م‏1 .

آیةاللَّه سیستانى: این خون نجس نیست ؛ ولى احتیاط مستحب آن است كه از آن اجتناب شود. اگر خون در زرده باشد (تا پوست نازك روى آن پاره نشده‏)، سفیده پاك است. فاضل، تعلیقات على‏العروة، فى النجاسات، الخامس، م 1 و سیستانى، توضیح‏المسائل مراجع، م 98.

آیةاللَّه خامنه ‏اى: این خون پاك است ؛ ولى خوردن آن حرام مى‏باشد و اگر خون را با زرده تخم مرغ، به هم بزنند كه از بین برود، خوردن آن اشكال ندارد. خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 269 و استفتاء، س 992.

مذهبی

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید