» » دمایی که فارینهایت و سانتی گراد یک درجه را نشان میدهد

مهرگان
 
 
 

دمایی که فارینهایت و سانتی گراد یک درجه را نشان میدهد

15 اردیبهشت 1392

دمایی که فارینهایت و سانتی گراد یک درجه را نشان میدهد.

فرمول زیر را بخوانید :

دمایی که فارینهایت و سانتی گراد یک درجه را نشان میدهد

علمی

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید