» » سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

مهرگان
 
 
 

سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

22 اردیبهشت 1392

الا یار جان چرا رنگت خزانه                             سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

نخور غصه خدا جان مهربانه                            سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

میان ما و تو عهد و نشان است                       سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

                         از دل پر دردم شنو سوز و گداز می آید

الا یار جان خطر دارد جدایی                           سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

نهال بی ثمر دارد جدایی                               سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

                         از دل پردردم شنو سوز و گداز می آید

خداوندا به من زودتر رسانش                          سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

دلم از دیده می پرسه نشانش                       سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

چو می آید به پیشم عاشقانه                        سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

بگردم قامت سرو روانش                              سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

                         از دل پردردم شنو سوز و گداز می آید

اشعار زیبا

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید