» » بهار از دیدگاه قرآن کریم

مهرگان
 
 
 

بهار از دیدگاه قرآن کریم

23 اردیبهشت 1392

اگر چه بهار مدرسه ایست که درس های فراوانی دارد، اما قرآن کریم بهار را بهترین بهانه برای یادآوری دو نکته مهم و محوری قرار داده است:

1-خدا باوری(توحید)

2-معادباوری(قیامت)

ترجمه برخی از آیات قرآن در این باره عبارتند از:

1- آن ها که در عظمت خالق یکتا و قدرت بیکران او تردید دارند، آنان که در امکان زندگی پس از مرگ شک دارند، به بهار بنگرند که چون قیامت است که سال های سال در برابر چشمانشان تکرار می شود.
2- مگر هر سال زمین های مرده در برابر چشمان ما زنده نمی شوند؟ چه جای تعجب است که انسان های مرده پس از سال ها جان بگیرند و سر از خاک بردارند؟!
3- قانون حیات و مرگ همه جا یکسان است. اگر محال باشد که انسان ها بعد از مردن و خشک شدن به زندگی برگردند، پس چرا این همه گیاهانی که می میرند و می پوسند و خاک می شوند، بار دیگر در حیات نوینی پا به عرصه وجود می نهند؟
4- چرا زمین های مرده پس نزول حیات بخش باران تکان می خورند و به جنبش و حرکت در می آیند و لباس زیبای زندگی به تن می کنند وبا روییدن گیاهان و برآوردن شکوفه ها وخندیدن گل ها (که همه نشانه زندگی هستند) شور محشر به پا می کنند؟

در قرآن کریم حدود 700 آیه درباره ی طبیعت و نزدیک 100 آیه درباره ی بهار آمده است . چه زیباست که زیبایی بهار را در آیینه قرآن به تماشا بنشینیم و به بعضی از آیات بهاری توجه کنیم .

1.ریزش باران و رویش گیاهان از نعمت های خداست با پرستش از او قدر دانی کنید.(بقره 21-22)
2.باران و بهار از خداست.(بقره 164)
3.خداست احیاگر طبیعت ، کجا می روید ؟ (انعام 95)
4.از نشان به سوی صاحب نشان حرکت کنید ، نقاش بهار را پیدا کنید . اوست که از آسمان آبی فرستاد.
5.این ما هستیم که گیاهان و سبزی ها را می رویانیم. (انعام 99)
6.در بهره برداری از طبیعت به یاد سهم دیگران نیز باشید.(انعام141)
7.با تماشای بهار از قیامت یاد کنید.(اعراف57)
8.باغ و بستان بستر تفکر شما (نحل 10 و 11)
9.رنگارنگی طبیعت کتاب درس خلقت (نحل65)
10. خوب گوش کنید آیا صدای باران را می شنوید؟(نحل65)
11. چرا اکثریت به خالق این اثر زیبا نمی اندیشند؟(عنکبوت63)
12.مژده باد بهاری که از آیات خداست .(روم 46)
13.بهار اثر رحمت خداست ، خوب در آن دقت کنید.(روم50)
14.درخت و ستاره تسبیح گوی خدا هستند.(الرحمن6)
15.از این طبیعت زیبا و میوه های متنوع استفاده می کنید ؛ نمی خواهید تشکر کنید؟(یس33-34-35)
16.پیام بهار برای خردمندان (زمر21)
17.بهار آیه ی خدا و نشانه ی قدرت اوست.(فصلت39)
18.باران رحمت خدا و امید چشم انتظاران است . (شوری 28)
19.باران را شما می فرستید یا ما ؟(الواقعه 68-69-70)
20.گیاهان را شما می رویانید یا ما ؟ (واقعه 64-65)
21.پوزش از خدا زمینه ی نزول باران است .(نوح 10 -11)
22.از ابرهای آسمان تا سفره غذای شما (عبس24 تا 32)

علاوه بر بهار، ربیع را خانه طلا کاری و منقش شکوفه و گل درخت هم نامیده اند. آنچه هست اینکه معانی و مصادیق این واژه در جمال و زیبایی و طراوت اشتراک دارند.
قرآن به صراحت نامی از بهار نیاورده ، اما ده ها آیه قرآن به بهار و برکات و جلوه ها و آثار آن اشاره هایی بدیع و روح بخش دارند. آیاتی که از ابرها، باران، آب ها، گیاهان، درختان، میوه ها و ...دیگر نشانه های طبیعی سخن می گوید، همه در وصف بهار است. شهید مطهری بر این عقیده است که در قرآن 115 بار و بلکه بیشتر به این موضوع اشاره شده است، برای یک هدف بزرگ، یک درس، یک تعلیم و آموختن یک حکمت.

چند نکته مهم و آموزنده

1- آیاتی که به عنوان نمونه در فوق ذکر شد، در کل به 3 دسته تقسیم می شوند:

الف)آیاتی که به توحید(ذات ، صفات و افعال خداوند متعال) می پردازد.

ب) آیاتی که به معاد (قیامت هستی) اشاره دارند.

ج) آیاتی که به هر دو موضوع پرداخته اند.

2- در آیاتی که به توحید اشاره دارد، به عبارت ذیل باید دقت داشت: و هو علی کل شی قدیر ، ان الله انزل... ، و هو الذی ، و هو الولی الحمید ، ان الله لطیف خبیر.

3- در آیاتی که به معاد می پردازد، باید به واژه ها و ترکیب های زیر دقت نمود: کذلک الخروج ، کذلک تخرجون ، کذلک النشور ، انه یحیی الموتی ، یخرج الحی من المیت ، ان الله یبعث من فی القبور، ان الساعه ایه لا ریب فیها. نکته : البته معاد نیز از آنجا که جلوه تمام و کمال خداوند است به توحید برمی گردد.
4- مخاطب آیات هم در آن ها مشخص شده است: لقوم یسمعون ، لقوم یعقلون ، لقوم یتفکرون ، و ما یتذکر الا من ینیب.
5- خود واژه های آیه ، آیات و تذکر سرشار از اهمیت دادن به مساله توحید و معاد هستند و در این باره از کلمات کلیدی می باشند.
6- اهداف دیگری که آیات فوق دنبال می کنند عبارتند از: توجه به انسان کامل و قرآن به عنوان بهار حقیقی ، تذکرات اخلاقی مثل حیا ، چشم پوشی ، برکت بخش بودن زندگی ، خدمت به دیگران و انفاق ، استفاده بهینه از طبیعت و مواهب طبیعی.
7- در قرآن به جای بهار از سنبل های آن مثل آب ، باران ، ابر ، باد ، گیاهان ، حرکت زمین ، رعد و برق و .... استفاده شده است.
8- بهار از منظر قرآن مظهر رحمت ، قدرت و حقانیت حق است و گواه حقیقت معاد، با این حال برکات فراوان دیگری هم از بهار بیان می کند: پاکی و طهارت(فرقان 48)- برکت(ق 9)- گسترش رحمت(اعراف 57)- رزق الهی(جاثیه 5)- سرور و شادی(روم 48)- زندگی(زخرف 11)
9- سوره هایی که بیشترین اشاره را به این برکات و نشانه های موجود در فصل بهار کرده اند عبارتند از: روم ، نحل و حج.

مذهبی

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید