» جدیدترین قیمت خودور داخلی و خارجی در سال 92

مهرگان
 
 
 

جدیدترین قیمت خودور داخلی و خارجی در سال 92

29 اردیبهشت 1392

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو   کارخانه تولید کننده
10.810.000 --- وانت باردو   ایران خودرو
10.870.000 10.700.000 (cop) وانت باردو .سپر جدید  
--- --- (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید  
12.310.000 11.000.000 وانت باردو دوگانه سوز  
12.820.000 11.800.000 (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز  
--- --- (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز  
--- 16.100.000 پژو روآ سال سفارشی  
--- 17.400.000 پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی  
20.620.000 20.500.000 SE سمند  
--- --- SE سمند پایه گازسوز  
24.850.000 26.500.000  دوگانه سوز با ایربگ LX سمند  
23.000.000 25.500.000 LX سمند  
--- --- ELX سمند سورن  
--- 34.000.000      با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن  
24.280.000 25.000.000   بدون مالتی پلکس EF7 سمند  
--- --- EF7 سمند مالتی پلکس  
25.690.000 26.200.000 EF7 سمند پایه گازسوز  
--- --- سمند سریر  
22.180.000 23.300.000 GLX 405 پژو   
--- --- GLX 405 . TU5 پژو  
--- --- GLX 405 . XUM پژو  
23.660.000 25.000.000 405 GLX / دوگانه سوز  
--- 25.000.000 405 SLX پژو  
23.110.000 26.000.000 405 SLX / TU5 پژو  
--- --- 405 SLX / دوگانه سوز  
--- --- پژو پارس معمولی  
28.280.000 32.000.000 پژو پارس معمولی / دوگانه سوز  
--- --- پژو پارس سال / دوگانه سوز  
26.970.000 29.800.000 پژو پارس سال  
--- --- پژو پارس سال سفارشی  
--- 34.000.000 LX TU5 پژو پارس  
--- 37.000.000 ELX پژو پارس  
--- 38.000.000 ELX پژو پارس آپشن جدید  
--- 43.000.000 TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک  
--- --- EF7 پژو پارس سال / موتور  
--- --- EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور  
--- 32.000.000 2 پژو 206 . تیپ  
--- --- 3 پژو 206 . تیپ  
--- 35.500.000 5 پژو 206 . تیپ  
--- 48.000.000 6 پژو 206 . تیپ  
--- 32.000.000 V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ  
--- --- V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ  
--- 49.000.000 V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ  
--- 37.500.000 V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ  
--- --- V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ  
--- --- V4 پژو 206 صندوقدار / تیپ  
--- 39.500.000 V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ  
--- --- V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ  
--- 52.000.000 پژو 207 اتوماتیک  
--- 44.000.000 پژو 207  دنده ای  
--- 31.000.000  1.6 رانا  
--- --- رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4  
--- --- فوتون وانت دیزلی  
--- 27.000.000 E1 تندر  
--- --- E1 تندر اتوماتیک  
--- --- E1 تندر دوگانه سوز / تیپ  
--- 31.000.000 E2 تندر  
--- 38.000.000 E2 تندر دوگانه سوز / تیپ  
--- --- E2 تندر اتوماتیک  
--- 100.000.000 پژو 407 فول آپشن  
--- 118.000.000 سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5  
--- 110.000.000 سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5  
--- 126.000.000 سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8  
--- 115.000.000 سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8  
--- 118.000.000 سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول  
--- 139.000.000 سوزوکی کیزاشی اتومات فول  
--- 125.000.000 سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول  
--- 17.000.000 132 EX .پراید   سایپا
--- 16.100.000 132 LE .پراید  
15.082.000 16.400.000 132 SX .پراید  
--- 17.300.000    گازسوز SL 132 .پراید  
14.591.000 15.200.000 132 SL .پراید  
--- 16.000.000 141 EX .پراید  
--- --- 141 LE.پراید  
14.213.000 15.600.000 141 SX.پراید  
13.720.000 --- 141 SL.پراید  
--- 16.900.000 111 EX .پراید  
--- 15.900.000 111 LE .پراید  
15.268.000 16.200.000 111 SX .پراید  
14.776.000 15.500.000 111 SL .پراید  
--- --- 131 SL .پراید ایربگ دار  
--- 16.500.000 131 SL .پراید گازسوز  
--- 16.700.000 پراید 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز  
14.474.000 14.200.000 131 SL .پراید  
14.967.000 15.200.000 131 SX .پراید  
--- 14.900.000 131 LE .پراید  
--- 16.200.000 131 EX .پراید  
--- --- SL تیبا  
--- --- EX تیبا  
--- --- LX تیبا  
18.790.000 18.500.000 SX تیبا فول   
--- 29.000.000 ریو / آپشن دار  
--- --- ریو اتوماتیک  
--- 20.500.000 وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف  
--- 22.000.000 وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف  
26.320.000 24.000.000 وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر  
--- 25.000.000 وانت شوکا  
--- 26.000.000 وانت شوکا دوگانه سوز  
--- 55.000.000 سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . 89  
72.829.000 --- پیکاپ تک کابین اتاق جديد  
--- 81.000.000 پیکاپ دوکابین .اتاق جديد  
--- 125.000.000   2011 جدید C5  
--- 235.000.000 مورانو 2012   پارس خودرو
--- 135.000.000 HIGH نیسان تینا / فول  
--- 122.000.000 MID / نیسان تینا  
--- 130.000.000   HIGH نیسان قشقایی  
--- ---      MID نیسان قشقایی  
--- 70.000.000 سرانزا  
--- --- ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ  
--- 107.000.000 ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی  
--- --- ماکسیما معمولی . بهترین رنگ  
--- 70.000.000 مگان 2000 اتومات / نیمه فول  
--- 75.000.000 مگان 2000 / آپشن جدید  
--- --- مگان 2000 دنده ای  
--- 64.000.000  مگان 1600 / فول  
--- 62.000.000 مگان 1600 / نیمه فول  
--- 35.000.000 تندر 90 . دوگانه سوز E2  
--- 33.000.000 تندر 90 . بنزینی / با آپشن E2  
--- 31.000.000 تندر 90 . بنزینی / یورو 4 E2  
--- 30.000.000 تندر 90 . بنزینی / تک ایربگ E2  
--- 36.000.000 پارس تندر . اتاق جدید  
--- --- پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ  
--- --- تندر 90 . دوگانه سوز E1  
--- 27.500.000 تندر 90 . یورو 4 E1  
--- 81.000.000 هیوندای آوانته اتوماتیک   کرمان خودرو
--- 74.000.000 هیوندای آوانته معمولی  
--- --- هیوندای ورنا اتوماتیک  
--- --- هیوندای ورنا معمولی  
--- --- لیفان 520  
--- --- لیفان 520 آی  
--- 39.000.000 لیفان 620  
--- 43.000.000 1800cc /لیفان تلنت 620  
--- 36.000.000 جک توجوی هاچ بک  
--- 37.000.000 جک توجوی صندوقدار  
--- --- J5 جی ای سی  
--- 73.000.000 X60  
--- 17.100.000 لوبو  
--- 94.000.000 مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار   گروه بهمن
--- 98.000.000 مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار  
--- 107.000.000 مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار  
--- --- مزدا3 / تیپ 1 هاچ بک  
--- --- مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک  
--- 109.000.000 مزدا3 / صندوقدار  . تیپ 4 / آپشن جدید  
--- 83.000.000 مزدا3 / 1600 سی سی  
توقف فروش 79.000.000 مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89  
--- 70.000.000 مزدا 2 فول  
--- 24.500.000 وانت مزدا تک کابین  
--- 26.000.000 وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز  
--- 26.600.000 وانت مزدا 2 کابین  
--- 27.400.000 وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز  
--- به زودی  اتوماتیک /B50  
--- ---  FAW ون  
--- --- ایسوزو 5 تن بدون کاربری  
--- --- ایسوزو 6 تن بدون کاربری  
--- --- ایسوزو 8 تن بدون کاربری  
--- --- مینی بوس 20 نفره سحر  
--- --- FVR کامیون 18 تن  
--- ---  BMC کشنده جفت محور  
--- ---   BMC شاسی کمپرسی و میکسر  
--- --- FAW 420 کشنده دو محور  
--- 46.000.000 وانت کاپرا تک کابین  
--- 58.000.000 وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل  
--- 63.000.000 وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل  
--- 17.000.000 MVM 110 /سه سیلندر   مدیران خودرو
--- 18.200.000 MVM 110/ چهار سیلندر  
--- 24.000.000 MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک  
--- 40.000.000 آپشن دار / MVM 530  
38.000.000 37.000.000  MVM 530  
--- 38.000.000 هاچ بک / MVM 315  
--- 39.000.000 صندوقدار / MVM 315  
--- --- چری ویانا  
60.500.000 58.500.000 X33 _ تیگو  
--- 46.000.000 ELITE - ولیکس سی 30. دنده معمولی   راین
--- --- Luxury - ولیکس سی 30. دنده معمولی  
--- 56.000.000 ELITE - ولیکس سی 30. اتوماتیک  
--- 54.000.000 Luxury - ولیکس سی 30. اتوماتیک  
--- 52.000.000 گریت وال - وینگل  
--- 40.000.000 جنتو . دنده معمولی 2009   زاگرس خودرو
--- 46.000.000 جنتو . دنده اتوماتیک  2009  
--- --- پروتون ویرا  
--- 39.000.000 پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008  
--- 33.000.000 پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008  
--- 46.000.000 پاژن پیکاپ / صندلی موسویی   مرتب خودرو
--- 43.000.000 پاژن پیکاپ / صندلی معمولی  
--- --- G5  

 

 

 

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو  

کارخانه تولید کننده

آسان موتور 105.000.000 سوناتا اتاق قدیم . فول کامل 2010   Hyundai
152.000.000 146.000.000 سوناتا.2012.فول ترین آپشن  
166.000.000 158.000.000 سوناتا.2013.فول ترین آپشن  
--- 138.000.000  سوناتا 2013 / 2 ایربگ  
--- 325.000.000 سنتنیال 2013/ ایکاس 4 نفره  
--- 335.000.000 سنتنیال 2013 / ایکاس 5 نفره  
--- 122.000.000 آزرا 2010  / مشابه صفر  
--- 160.000.000 آزرا 2011  / صفر  
216.728.000 204.000.000 آزرا جدید فول با رادار / 2013/ گرنجور  
--- 176.000.000 آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور  
--- 180.000.000 جنسیس 2011  
296.341.000 275.000.000 VIP / جنسیس/2013/ اتاق جدید  
--- 140.000.000 جنسیس کوپه  
--- 188.000.000 جنسیس کوپه . اتاق جدید .2013  
--- 77.000.000 هیوندای کوپه / فول 3 آمپر / مشابه صفر 2009  
--- 103.000.000 i30 هیوندای  
93.425.000 91.000.000   جدید i20 هیوندای  
--- --- تک ایربگ I20 هیوندای  
--- --- توسان. مشابه صفر. 2010  
172.500.000 155.000.000     فول 10 ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان  
--- 145.000.000  فول 2 ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان  
235.500.000 232.000.000   فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز  
--- 183.000.000 سانتافه . فول کامل/ 2012  
--- 245.000.000 ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما  
--- 110.000.000 H1 ون هفت نفره  
ایرتویا --- VXR.V8 لندکروز   Toyota
--- --- GXR.V6 لندکروز  
314.500.000 326.000.000 GXR NEW لندکروز 2013 . سپربلند  
--- --- GXR NEW لندکروز 2013 . سپرکوتاه  
230.000.000 239.000.000 اف جی کروز . 2013  
--- 235.000.000 فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید  
136.900.000 172.000.000 راو 4 . سفارشی  
220.000.000 205.000.000 پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 9 ایربگ  
--- 195.000.000 پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 2 ایربگ  
--- --- پرادو .جی ایکس 4 درآفرود / فول  
--- --- پرادو .جی ایکس 4 در آنرود  
--- 230.000.000 پرادو .وی ایکس 2 در  
--- --- پرادو .وی ایکس 4 در آفرود / 2 ایربگ  
--- 255.000.000 پرادو .وی ایکس 4 در آفرود / فول  
325.000.000 315.000.000 پرادو .وی ایکس 4 در آنرود  
--- 153.000.000 هایلوکس دوکابین بلند  
--- --- هایلوکس دوکابین کوتاه  
--- 155.000.000 آریون 2011  
200.800.000 188.000.000 آریون. اتاق جدید گراند .2013  
--- 195.000.000 آریون. اتاق جدید اس ای .2013  
--- 131.000.000  GLX کمری نیمه فول 2012  
119.900.000 140.000.000  GLX کمری فول 2012  
--- 120.000.000  GL کمری 2012  
161.000.000 155.000.000 GLX . 2013 کمری اتاق جدید  
--- 160.000.000 SE . 2013 کمری اتاق جدید  
--- --- ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید  
--- --- یاریس صندوق دار  
122.000.000 130.000.000  فول کامل با بال عقب . 2013 XLI کرولا  
91.000.000 105.000.000 XLI کرولا  
--- --- ون پریوی  
--- --- ون هایس  
اطلس خودرو 235.000.000  تیپ 8 / V8 موهاوی   Kia Motors
264.316.000 ---  V6 موهاوی  
195.584.000 199.000.000 کادنزا. 2013 . فول کامل  
--- 181.000.000 کادنزا . 2 ایربگ  
212.500.000 203.000.000 سورنتو اتاق جدید / 10 ایربگ   
--- 188.000.000 سورنتو اتاق جدید / 2 ایربگ  
--- --- اسپورتيج . مشابه صفر . 2010  
151.109.000 --- اسپورتيج جدید/ فول ترین آپشن 2.0  
--- 143.000.000 اسپورتيج جدید/  2 ایربگ 2.4  
153.224.000 155.000.000 اسپورتيج جدید/  10 ایربگ 2.4  
--- --- اپیروس . مشابه صفر .  2010  
--- --- اپتیما . مشابه صفر . 2010  
--- 143.000.000 اپتیما. 2013 . 10 ایربگ  
--- 128.000.000 اپتیما. 2 ایربگ . 2013  
107.769.000 99.000.000 سراتو كوپه 1600  
117.277.000 113.000.000 سراتو كوپه 2000  
--- 72.000.000 پیکانتو  
117.365.000 110.000.000 كارنز  
102.483.000 94.000.000 سراتو  1600 سی سی فول  
--- 110.000.000 سراتو  2000 سی سی فول  
پرشیا خودرو 305.000.000 520   B.M.W
--- 325.000.000 523  
--- 350.000.000 528  
--- 320.000.000 328  
--- 295.000.000 NEW 320  
--- --- کروک 320  
--- 380.000.000 کروک 335  
--- 405.000.000 630. Cabriolet  
--- --- 640 . Coupe  
--- --- 750 LI  
--- 330.000.000 Z4 20I  
--- 350.000.000 Z4 23I  
--- 375.000.000 Z4 28I  
--- 400.000.000 Z4 30I  
--- 425.000.000 Z4 35I  
--- --- M6 AC SCHNITZER  
--- --- X1 - 1.8  
--- 260.000.000 X1 - 2.0  
--- 335.000.000 X1 - 2.8  
--- 455.000.000 X3 - 3.5  
--- 360.000.000 X3 - 2.8  
--- 335.000.000 X3 - 2.0  
--- 730.000.000 X6 - 5 L  
--- --- X6 - 5 L .Human  
--- 640.000.000 X6 - 3.5 L  
ستاره ایران 275.000.000 بنز سی 200 - مانیتور بزرگ   Mercedes-Benz
--- 268.000.000 بنز سی 200 - مانیتور کوچک  
--- 300.000.000 بنز سی 300  
--- 330.000.000 بنز سی 350  
--- 160.000.000 B180  
--- 310.000.000 ای 200  
--- 410.000.000 ای 300  
--- 435.000.000 ای 350  
--- 495.000.000 ای 350 کروک  
--- 425.000.000 ای 350 . سری کوپه  
--- 620.000.000 اس 350  
--- 790.000.000 اس 500 لانگ / 2013  
--- --- اس 550  
--- 430.000.000 GLK . AMG . 350  
--- 445.000.000 اس ال کی 350  
--- 930.000.000 اس ال 500  
--- 480.000.000 اس ال 350  
--- 490.000.000 سی ال اس 350  
--- 600.000.000 سی ال 500  
--- 655.000.000 سی ال اس 500  
--- 720.000.000 سی ال اس 550  
معین موتور 340.000.000 Cayman S   Porsche
--- 370.000.000 Boxster S  
--- --- 911  
--- 920.000.000 911 New  
--- 610.000.000 کایان 6 سیلندر  
--- 1.020.000.000 کایان 8 سیلندر توربو  
--- 750.000.000 کایان 8 سیلندر  
--- 940.000.000 پانامرا 8 سیلندر 2013 / توربو  
--- 730.000.000 پانامرا 8 سیلندر  
--- 610.000.000 پانامرا . 6 سیلندر  
--- 335.000.000 آر ایکس 350 / فول   Lexus
372.000.000 375.000.000 آر ایکس 350 / اتاق جدید / پاناروما  
--- --- ال ایکس 570 / آنرود / 2013  
--- 600.000.000 ال ایکس 570 / آفرود / 2013  
--- 255.000.000 ای اس 350 / فول  
--- 305.000.000 ای اس 350 / پلاتینیوم / 2013  
--- --- جی اس 460  
--- --- SC 430 COUPE  
--- 240.000.000 CT200H / HYBRiD  
--- 460.000.000 ال اس 460 - لانگ  
--- 450.000.000 ال اس 460 - اتومن  
--- 230.000.000 آی اس 300 / فول کامل  
--- 270.000.000 آی اس 300 / کروک  
98.000.000 109.000.000 ام جی 6 / فول جی تی   MG Motor
--- 104.000.000 ام جی 6 / فول مگنت  
96.000.000 100.000.000 ام جی 6  
79.800.000 --- ام جی 350  
92.000.000 95.000.000 ام جی 550  
رامک خودرو موجود نمی باشد CW700/چیرمن   SsangYong
--- --- ون رودیوس  
125.000.000 135.000.000 کایرون  
110.000.000 125.000.000 اکتیون  
139.000.000 149.000.000 رکستون جدید  
--- 146.000.000 لتیتود فول آپشن   Renault
--- --- Privilege لتیتود  
--- --- لاگونا کوپه 3500 اتوماتیک  
--- --- (4CONTROL) لاگونا کوپه  
--- --- اسکالا  
--- 135.000.000  کولیوس/ اتاق جدید  
--- ---  کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 2  
--- ---  کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 3  
--- 100.000.000 E2 فلوئنس  
--- 105.000.000 E4 فلوئنس  
53.860.000 62.000.000  2013 . EC7   GEELY
53.860.000 64.000.000  هاچ بک . 2013 EC7-RV  
--- ---  SC7  
آلفا موتور 166.000.000 آلفارومئو / جولیتا . فول   Alfa Romeo
--- 152.000.000 آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول  
--- 114.000.000 آلفارومئو / میتو . فول  
--- 105.000.000 آلفارومئو / میتو . نیمه فول  
--- 950.000.000   فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته   Maserati
--- 880.000.000 مازراتی . کواتروپورته  
--- 925.000.000 مازراتی . گرن کابریو  
  980.000.000 مازراتی . گرن کابریو اس  
--- 810.000.000 مازراتی . گرن توریسمو  
--- 860.000.000 مازراتی . گرن توریسمو اس  
--- --- اسمارت فورتو   Other Cars
  135.000.000 هوندا سیویک 2013  
  49.000.000 ون اویکو  
150.000.000 142.000.000  ASX میتسوبیشی  
--- 350.000.000 C70 کروک   VOLVO
--- 305.000.000 C30 کروک  
--- 310.000.000 C70  
--- 260.000.000 C30  
تگ ها:جدیدترین قیمت خودرو, سال 92, قیمت ماشین, قیمت روز اتومبیل, قیمت لحظه ای اتومبیل, وارداتی, خارجی, داخلی, وانت باردو, وانت باردو دوگانه سوز, پژو روآ, SE سمند, SE سمند پایه گازسوز, دوگانه سوز با ایربگ LX سمند, ELX سمند سورن, ای اف 7 ELX سمند سورن, EF7 سمند, سمند سریر, GLX 405 پژو, GLX 405 . TU5 پژو, GLX 405 . XUM پژو, 405 GLX دوگانه سوز, 405 SLX پژو, پژو پارس معمولی, پژو پارس سال, پژو پارس سال سفارشی, LX TU5 پژو پارس, ELX پژو پارس, 2 پژو 206 تیپ, تیپ 3, تیپ 4, تیپ 5, تیپ 6, V20 پژو 206 صندوقدار, پژو 206 صندوقدار, V10, پژو 207 اتوماتیک, پژو 207 دنده ای, 1.6 رانا, E1 تندر اتوماتیک, سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5, 132 LE پراید, 141 EXپراید, 111 LE پراید, SL تیبا, EX تیبا, ریو اتوماتیک, ماکسیما اتوماتیک, MID نیسان قشقایی, مگان 2000 اتومات, تندر 90 دوگانه سوز, تندر 90 بنزینی, هیوندای آوانته اتوماتیک, لیفان 520, جک توجوی, مزدا3, وانت مزدا, کابین, FAW ون, ایسوزو, وانت کاپرا, MVM, ولیکس سی 30, جنتو, سوناتا, سنتنیال, آزرا 2010, جنسیس, i30 هیوندای, اف جی, پرادو, هایلوکس, یاریس, سورنتو, اسپورتيج, اپیروس, سراتو, مازراتی

---


ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن نظر:
 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید