» » به کسی رای میدهم که راستگو باشد

مهرگان
 
 
 

به کسی رای میدهم که راستگو باشد

17 خرداد 1392

محمود جاپلقی
به کسی رای میدهم که راستگو باشد
دروغ نگوید
به قبامت معتقد باشد
بداند نماینده و وکیل ملت است نه سرور و مالک
به آنچه آموخته و وعده میدهد عمل کند
دلسوز ایران باشد
برای خود و هیچکس دیگر حق ویژه قائل نباشد
آنقدر در خدمت به مردم غرق باشد که وقت شعار دادن نداشته نه آنقدر شعار بدهد که وقتی برای خدمت پیدا نکند
ماجراجو و جنجالی و حاشیه ساز نباشد
بداند انسان است و اشتباه هم میکند و باید پس از هر اشتباه از مردم عذر بخواهد نه طلبکار و مدعی
مسئولیت کارهایش را بپذیرد
زمینی محاسبه کند نه هوایی و ماورالطبیعی
مظلومانه نیاید و ظالمانه برود
ساده زیست بیاید و اشرافی برود
گندم نمای جو فروش نباشد
اگر خصلتهای بالا را نداشت اقلا"دروغگو نباشد ، دروغگو نباشد ،دروغگو نباشد ..........

سیاسی

<
20 شهریور 1392 23:20

Thatcoolblackdude

  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
Ineeillgtnce and simplicity - easy to understand how you think.

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید