» » اثر زیمان چیست؟

مهرگان
 
 
 

اثر زیمان چیست؟

1 مرداد 1392

اثر زیمان چیست؟

اثر زیمان، ZEEMAN EFFECT ـ وقتی خطوط طیفی در یك جسم ملتهب نشری به دلیل وجود میدان های قدرتمند مغناطیسی شكافته شوند، اثر زیمان پدید می أید. تغییر خطوط طیفی متناسب با تغییر میدان مغناطیسی است.
وجود میدان مغناطیسی سبب شكافته شدن خطوط طیفی نزدیك به هم، به چند خط واضح و جدا از هم می‌شود. در واقع تا قبل از سال 1896 میلادی، فقط دو عدد كوانتومی اصلی و عدد كوانتومی اوربیتالی شناخته شده بود. اما در سال 1896 میلادی، آقای زیمان مشاهده نمود كه در حضور یك میدان مغتاطیسی، طیف نشری اتم هیدروژن وضعیت پیچیده‌تری پیدا می‌كند و هر خط طیفی پهن، كه خود متشكل از چند خط طیفی بوده است، در میدان مغناطیسی به چند خط طیفی فوق‌العاده نزدیك به یكدیگر تجزیه می‌شود. این اثر، اثر زیمان نامیده شد. این اثر با قبول دو درجه آزادی برای حركت الكترون، یعنی حركت روی مدار و حركت در اوربیتالهای متفاوت یك مدار، یعنی در نظر گرفتن دو عدد كوانتومی اصلی و اوربیتالی برای مشخص كردن انرژی الكترون در چرخش به دور هسته، قابل بررسی نیست. بلكه برای توجیه آن باید عدد كوانتومی دیگری، برای مشخص نمودن وضعیت دقیق الكترون در فضای اطراف هسته در نظر گرفت. این عدد كوانتومی، عدد كوانتومی مغناطیسی می‌باشد.

پرسش و پاسخ

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید