» » مجموع نظرات مراجع تقلید بر باقی ماندن بر میت

مهرگان
 
 
 

مجموع نظرات مراجع تقلید بر باقی ماندن بر میت

1 مرداد 1392

سوال : با سلام لطفا نظر مراجعی (زنده ها ) را که بقاء به میت به صورت کامل را جائز می دانند بفرمایید منظورم بقاء کامل است نه فقط در احکامی که قبلا پیروی میکردم نظر آیت الله سیستانی و آیت الله وحید خراسانی برام مهمتره اما شما بقیه رو هم بگید ! این سوال به جهت فوت آیت الله بهجت ایجاد شده متشکرم


پاسخ : به نام خدا و با سلام :
توجه بفرمایید که نمی توان بر مبنای احکامی که در رساله های عملیه وجود دارد ، مرجع تقلید انتخاب نمود و باید از مجتهدی تقلید بفرمایید که یا اعلم باشد و یا احتمال اعلمیت وی از دیگران بیشتر باشد ؛ بنا بر این ابتدا باید مجتهدی را که وظیفه شما تقلید از ایشان است را شناسایی نمایید و سپس در مساله تقلید از مجتهد میت مطابق آنچه ایشان اعلام فرموده اند عمل نمایید .
در زیر نظر مراجع تقلیدی که احتمال اعلمیت آنان بیشتر است برای شما ذکر می شود .
مطابق نظر مبارک :
حضرت آیت الله خامنه ای :
اگر در اعمال عبادی و غیر عبادی در زمان حیات مرجع تقلید میت به فتاوای ایشان عمل نموده‏اید، و عملا مقلد ایشان، هر چند در بعضی از احکام، بوده‏اید، در حال حاضر بقاء بر تقلید حضرت ایشان در همه مسائل برای شما جایز است.
حضرت آیت الله سیستانی :
اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می کند از دنیا برود حکم بعد فوت او حکم زنده بودنش است , بنابر ایـن اگـر او اعلم از مجتهد زنده باشد باید - با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا - بر تقلید او باقی بماند , و چنانچه مجتهد زنده اعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند , و مراد از تقلید در صدر این مساله صرف التزام به متابعت از فتوای مجتهد معین است نه عمل کردن به دستور او.
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی :
اگر مجتهدی که انسان ازاو تقلید می کند, از دنیا برود باید از مجتهد زنده تقلید کند, ولی کسی که در مساله ای به فتوای مجتهدی عمل کرده یا آن را یاد گرفته وملتزم به عمل به آن شـده بـاشـد, اگـر بعد از مردن آن مجتهد در آن مساله به فتوای مجتهد زنده رفتار نکرده باشد, مـی تـوانـد در آن مساله به فتوای مجتهدی که از دنیارفته باقی باشد, بلکه جواز بقا بر تقلید او در سایر مسائل نیز بعید نیست .
ولی اگرمجتهد میتی که از او تقلید می کرده اعلم از حی باشد بقا بر تـقلید او بنابر احتیاطواجب است چنانکه اگر مجتهد حی از میت اعلم باشد عدول به حی واجب است .
حضرت آیت الله مکارم :
هرگاه مجتهدی که انسان از او تقلید می کند، از دنیا برود باقی ماندن بر تقلید او جایز است; بلکه اگر اعلم باشد واجب است، به شرط این که عمل به فتوای او کرده باشد.
حضرت آیت الله وحید :
اگر مجتهدی که وظیفه انسان تقلید از او بوده از دنیا برود ، در صورتی که اعلم بودن مجتهد زنده از مجتهد میت بر او ثابت شود در مسائلی که علم به اختلاف بین میت و حی وجود دارد ، واجب است به حی رجوع نماید و در صورتی که اعلمیت مجتهد میت برای وی ثابت شود ،مادامی که اعلمیت مجتهد زنده برای وی ثابت نشود باید به فتوای مجتهد میت عمل کند چه در زمان حیات او التزام به عمل به فتوای او داشته یا نداشته باشد و چه عمل به فتوای او کرده و یا نکرده باشد ، و چه فتوای او را یاد گرفته و یا یاد نگرفته باشد .

پرسش و پاسخ

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید