» » آیا دیگر ملائکه ی خداوند هم از اتش هستند؟

مهرگان
 
 
 

آیا دیگر ملائکه ی خداوند هم از اتش هستند؟

2 مرداد 1392

آیا دیگر ملائکه ی خداوند هم از اتش هستند؟

ابلیس از جنیان بوده که از جنس آتشند اما ملائکه گروه دیگرند که جنسی نوری و مجرد دارد البته اشتباه نشود ، منظور از نور چیزی مثل نور خورشید نیست بلکه مراد عاری بودن از هر ماده ای است.

پرسش و پاسخ

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید