» سخنان بزرگان علم و ادب جهان

مهرگان
 
 
 

سخنان بزرگان علم و ادب جهان

3 مرداد 1392

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند …
الوین تافلر
♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند، من از سکوت موریانه ها می ترسم.

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
به شخصیت خود….. بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید.. زیرا شخصیت شما… جوهر وجود شماست.. و آبرویتان… تصورات دیگران نسبت به شماست

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
باران که میبارد همه پرندها به دنبال سر پناهند اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتراز ابرها پرواز میکند این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند…

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
گورستان ها پر از افرادی است که روزی گمان می کردن که . . . چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخد!!

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود …

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است . . .

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
روزی برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود… تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید…

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
“وین دایر”

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
کـــــــــــم بــاش از کم بودنت نتــــــــرس، اونی که اگـه کم باشی ولــــــــت میکنه، همونه که اگه زیـــاد باشی حیف و میلت میکنه. . .

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
یک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز میشود، طولانی ترین سفرها با اولین قدم.
(لائوتسه)

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد؛
دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ “
زمانی که خاطره هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند، روزگار افولتان در راه است . . .

♦-♦-♦-♦-♦-♦- ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
برخی آدمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند که به ما درسهایی بیاموزند که اگر می ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
اگر میخواهی دروغی نشنوی، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن . . .

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
آدم ها مثل عکس ها می مونند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
کسانی که پشت سرتان حرف می زنند ، دقیقا به همانجا تعلق دارند، پشت سرتان

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی؛ اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی … . به همین راحتی …

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
« در عجبم از زنان که از خدای به این بزرگی فقط یک شوهر می خواهند و از شوهر به این درماندگی همه دنیا را!!»
شکسپیر

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
به اندازه ی باورهای هر کسی؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید، آن شخص را احمق فرض نکنید. بلکه بدانید او خیلی بیشتر از انچه لیاقت داشته اید به شما اعتماد کرده است..

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦ ♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
چه دوستم داشته باشی و چه ازمن متنفر باشی در هر صورت بهم لطف میکنی چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم!
(شکسپیر)

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید