» شب سمور گذشت و لب تنور گذشت

مهرگان
 
 
 

شب سمور گذشت و لب تنور گذشت

4 مرداد 1392

شنیده ایم که محمود غزنوی یک شب
شراب خورد و شبش در سمور گذشت
گدای گوشه نشینی لب تنوری خفت
لب تنور بر آن گدای عور گذشت
علی الصباح کسی نعره زد که ای محمود
شب سمور گذشت و لب تنور گذشت

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید