» » رشد عاطفی و فکری

مهرگان
 
 
 

رشد عاطفی و فکری

6 مرداد 1392

لطفا می شود رشد عاطفی و فکری را توضیح دهید؟

پاسخ : رشد عاطفی وابستگی مطلق به سن ندارد. چه بسا كه ممكن است شخصی سن بالایی داشته باشد اما از لحاظ رشد عاطفی عقب مانده محسوب شود. او كنترل احساسات و عواطف خود را ندارد. رشد عاطفی یعنی داشتن نظر واقع بینانه درمورد دیگران. دارای فلسفه معین زندگی و توان جلوگیری از بحران های دائمی پیشرفت فعلی را مدنظر دارد و به مسائل با روشنفكری می نگرد. مهار احساسات منفی و مثبت خود را در دست دارد و در ابراز هیجانات در محدوده قابل قبول جامعه عمل می كند. وظیفه شناس است و وظائف نقشی كه به عهده دارد به خوبی شناخته و عمل می كند. به عبارتی می توان گفت كه رشد عاطفی یعنی بالابودن هوش عاطفی و هیجانی یا EQ. فردی كه احساسات خود را بشناسد در برخورد با مسائل سریع تر عمل می كند. راحت تر احساسات خود را كنترل می كند. در شناخت احساسات نیز عملكرد خوبی دارد و این مسئله منجر به سازمان دادن روابط با دیگران می شود. این افراد روابط خود را تحكیم می بخشند و دیگران را می پذیرند.

پرسش و پاسخ

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید