» » هنگام کشیدن مسح سر باید فرق سر باز باشد؟ + پاسخ

مهرگان
 
 
 

هنگام کشیدن مسح سر باید فرق سر باز باشد؟ + پاسخ

8 مرداد 1392

من دو سوال داشتم اول اینکه در هنگام کشیدن مسح سر باید فرق سر باز باشد (برای موهای بلند ) اگر روی موها کشیده شود وضو باطل است؟

دوم اینکه من در روز اول رجب روزه گرفتم در این روز کسانی که نمی دانستن من روزه ام به من تعارف کردن تا چیزی بخورم در این هنگام یکی از دوستان به من گفت کسانی که روزه مستحبی می گیرند اگر کسی به آنها تعارف کرد بهتر است که بخورن در این صورت روزه صحیح است برای من سوال پیش آمده و اینکه مگر می شود اگر کسی تعارف کرد بخوریم که دیگه روزه معنی نداره!!! و اینکه اگر قبل از اذان ظهر روزه به دلایلی باطل شد می توان چیزی خورد و اگر بعد از اذان باطل شود نباید چیزی خورد تا وقت افطار آیا این حرف درست است؟


پاسخ : به نام خدا و با سلام :
1 ) مسح سر را می توانید بر پوست سر یا بر موهایی که بر آن روییده است بکشید ، امّا اگر موی سر شما به اندازه ای بلند است که اگر برای مثال آن را شانه کنید به صورتتان می ریزد، یا به جاهای دیگر سر می رسد ، باید انتهای موها را مسح کنید و بهتر است که قبل از وضو ،فرق سر را باز کنید تا پس از شستن دست چپ، انتهای موها یا پوست سر را به راحتّی مسح نمایید .
2 ) مطلبی که توسط دوست شما به آن اشاره شده به گونه ای دیگر صحیح است و آن اینکه :
کسی که روزه مستحبّی گرفته واجب نیست آن را به آخر برساند و هر موقع بخواهد می تواند روزه خود را بخورد و اگر مؤمنی او را به غذا دعوت کند ، مستحبّ است دعوت او را قبول کرده در بین روز افطار نماید که در این صورت هم ثواب روزه مستحبی و هم ثواب قبول دعوت مؤمن را از آن خود کرده .

پرسش و پاسخ

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید