» » سر خوش آمد ز در و می زد و سرمست برفت فرصتی بود ولی حیف که از دست برفت

مهرگان
 
 
 

سر خوش آمد ز در و می زد و سرمست برفت فرصتی بود ولی حیف که از دست برفت

10 مرداد 1392

غروب احمدی نژادی

اشعار زیبا

<
17 بهمن 1393 10:43

دره باغی ازنا

  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
يا علي عمريست ماحون مي خوريم /// شربت از دستان مامون مي خوريم
رودي از خـــــون روبرومان مي رود///استــــخوانها در گــلو مان مي رود
در دل ما زخم سيلي مانــــده است///عكس از آن سيماي نيلي مانده است
تشت ما اكنون لبالب شد زخـــون/// درد هاي كهنه از جان شــد بــــرون
بعد جان، تن نيز شد آماج تيـــــر ///كــــينه نــامردمان ناگشته سيـــر
اشكها بر گــونه ها جاري چـو رود////آه ودرد از خيمه ها عـــادي چو دود
بچه ها از تشنگي جان مي دهند///"عباس" هم ز شرمش دست مي دهند
اينچنين تاختن بر اركان ديـــن///صورت آراستن ز آن بي "داد" ديـــن
شمس را در تيغ كردن با نام دين ///زيـن دين زنجير كردن با نام ديــن
نور بزم خانشان از آتش ما شد پديد//ملك ري حا لشان با رأس ما شد هم نويد
يا علي اي مرد مردستــان عشـــق////خالق زيباي نخلستــان عشــــق
مرگ تو مرگ حقيقــت بود وعــدل///اي ابر مرد جهان وعشق وعقـــل
گرچه خصم تـــو به نامت داد كرد/// ســوده را از بند ظلم آزاد كـــرد
ليك اكنون كسي ما را ياري نكرد /// بهر ما انــديشه و كــاري نكرد
بعــــــد تو فصلها ديگر شـدنــد/// سامريها باز هم بـــرتـــر شــدند
فصل كنون فصل نيرنگ وريـاست/// عصر عصر عمرو عاص بي حيـاست
تا گلي بر شاخه اي بيــدار شــد/// دست نــــامردي بسويش دار شــد

<
8 شهریور 1394 23:17

علی احمدی

  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
باسلام حداقل اسم شاعرش هم معرفی کنید تا به روحش صلوات بفرستیم رحمت الله عزیزالله زیادی (حکیمی فر)نون بازو بخورید

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید