» اسامی پذیرفته شدگان نهایی و ذخیره رشته های مختلف تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی

مهرگان
 
 
 

اسامی پذیرفته شدگان نهایی و ذخیره رشته های مختلف تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی

1 فروردین 1391

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ذیلاً فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی و ذخیره رشته های مختلف تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی را به شرح ذیل اعلام و از کلیه داوطلبانی که اسامی آنها درج گردیده، درخواست می نماید تا برای ثبت نام و سایر مراحل تحصیلی، با در دست داشتن اصل مدارک مندرج در اطلاعیه ثبت نام در روزهای دوشنبه و سه شنبه 22 و 23/12/90 به اداره آموزش پردیس دانشگاهی واقع در خرمشهر – بلوار علی ابن ابیطالب (ع) مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه در تاریخ های مذکور، به منزله انصراف تلقی و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.



شماره داوطلب


نام و نام خانوادگی


رشته تحصیلی


توضیحات

100001


حسين دريساوي بهمنشيري


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100002


پيام دريايي


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100003


جبارعبودزاده


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100004


پيمان ابراهيمي


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100007


رضاسفاري


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100009


پيام هلاله


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100010


علي حميداني پور


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100012


سيدعلي عبادي


حمل و نقل دریایی


ذخیره

100013


شهنوازايوبي ايوبلو


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100015


اصغر دانش فر


مهندسی سواحل


ذخیره

100016


محمدعلي علائي


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100017


قاسم جنامي


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100019


هادي افشار


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100022


مصطفي قائدي


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100023


فرهادفرحيدر


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100026


محمدحسني راد


حمل و نقل دریایی


ذخیره

100028


محمدرضامنصوري


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100029


كمال مرادپور


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100031


عنايت اله جمشيدي


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100035


شهرام مرتضي زاده بهبهاني


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100039


سعيدفرحانيان زاده


حمل و نقل دریایی


پذیرفتهشده نهایی

100041


نايبي رضا


مهندسی سواحل


پذیرفتهشده نهایی

100043


سیامک صفاخواه


مهندسی سواحل


ذخیره

100045


اميدپوپ


حمل و نقل دریایی


ذخیره

100047


ارش جليليان


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100049


خالدحسيني


حمل و نقل دریایی


ذخیره

100052


سيدفوادموسوي


حمل و نقل دریایی


ذخیره

100054


مژده پرور


فیزیک دریا


پذیرفت شده نهایی

100058


سيدعطاالله علوي نژاد


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100062


مهدي منصورنژاديان


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100065


محمدكريم كريمي


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100067


جمشيدحمايتي


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100070


حمشت اله باستي


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100072


معيادفيصلي


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100077


هادي صفري زاده


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100081


بهروزخوش اقبال قراب


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100082


هادي عطرفه


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100083


محبوبه ال علي


حمل و نقل دریایی


ذخیره

100085


سيدعلي عاملي


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100087


عبدالرضامقدمي


حمل و نقل دریایی


ذخیره

100088


محمدنظارات


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100089


محمدكريمي اصل


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100090


محمدحسن قاسمي زاده


حمل و نقل دریایی


ذخیره

100091


نرگس زائرسليماني


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100093


محمدبناري


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100094


محمدرضاحميداني پور


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100096


سعيدظهيري


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100104


مريم براهي


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100106


كلثوم پورشريفي


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100107


حسين غريبي


حمل و نقل دریایی


ذخیره

100109


اكرم زينتيان


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100114


عبدالشهيدخضيرپور


حمل و نقل دریایی


ذخیره

100122


مجتبي غفاري


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100124


فريده اسدي نيا


شیمی دریا


پذیرفته شده نهایی

100125


سيدحميدرضارحيمي


شیمی دریا


پذیرفته شده نهایی

100126


پيمان فراشي


شیمی دریا


پذیرفته شده نهایی

100128


محمدرضاعامري


شیمی دریا


پذیرفته شده نهایی

100130


زهراهلالات نژاد


شیمی دریا


پذیرفته شده نهایی

100132


سيده فاطمه موسوي


شیمی دریا


پذیرفته شده نهایی

100133


علي خلفيان


شیمی دریا


پذیرفته شده نهایی

100136


نوشين بهكامي


شیمی دریا


پذیرفته شده نهایی

100146


حمیده باوي فرد


زیست فناوری دریا


پذیرفته شده نهایی

100150


رضاباقري


فیزیک دریا


پذیرفته شده نهایی

100151


مهدي جاسمي زاده


فیزیک دریا


پذیرفته شده نهایی

100152


نداشكوري ديواني


فیزیک دریا


پذیرفته شده نهایی

100153


اشرف ماندگاري


فیزیک دریا


پذیرفتهشده نهایی

100154


علي عساكره


فیزیک دریا


پذیرفتهشده نهایی

100157


جوادفرحاني


فیزیک دریا


پذیرفتهشده نهایی

100158


حسين پورشيخي


فیزیک دریا


پذیرفتهشده نهایی

100159


بهنام عزتي


فیزیک دریا


پذیرفتهشده نهایی

100161


محمودابراهيمي


فیزیک دریا


پذیرفته شده نهایی

100162


نوذر اسماعیل پور


فیزیک دریا


پذیرفته شده نهایی

100167


عبدالنبي سواعدي


فیزیک دریا


پذیرفته شده نهایی

100168


حسین یعقوبی


فیزیک دریا


پذیرفته شده نهایی

100169


محدرضاكنگاني


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100170


موسي البوكرد


مهندسی سواحل


ذخیره

100172


ايمان ميفور


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100173


سيدجاسم سعيدي


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100175


ميلادگزار


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100176


حسين مودت نيا


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100178


عبدالرحيم شولكي


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100179


فرزين شكوري


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100180


سيمين شكراللهي


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100181


محمدامين قلمي


مهندسی سواحل


ذخیره

100182


محسن بحيرايي


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100183


سيدامين ضيائي اصل


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100185


محمدبوستاني


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100186


حسين دورقي


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100187


صادق سعيدي


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100189


طوبی طیبی


فیزیک دریا


پذیرفته شده نهایی

100190


مسعودمصفوي زاده


مهندسی سواحل


ذخیره

100192


محمودحيدري


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100194


منصورالبوغبيش


تکثیر و پرورش آبزیان


پذیرفته شده نهایی

100195


فاطمه ليراوي


تکثیر و پرورش آبزیان


پذیرفته شده نهایی

100199


نسرين ادمي پور


تکثیر و پرورش آبزیان


پذیرفته شده نهایی

100200


سيدسعيدشجاعي


تکثیر و پرورش آبزیان


پذیرفته شده نهایی

100201


علي درويشي


تکثیر و پرورش آبزیان


پذیرفته شده نهایی

100204


شيرين فرهانيان


زیست فناوری دریا


پذیرفته شده نهایی

100205


دلال هلالات نژاد


زیست فناوری دریا


پذیرفته شده نهایی

100206


مريم نورنيائي


زیست فناوری دریا


پذیرفته شده نهایی

100207


امنه نوشادي


زیست فناوری دریا


پذیرفته شده نهایی

100208


ساره متفكري نژاد


زیست فناوری دریا


پذیرفته شده نهایی

100209


مهرنوش مسعودي مرغملكي


زیست فناوری دریا


پذیرفته شده نهایی

100210


سهيلازنگنه


زیست فناوری دریا


پذیرفته شده نهایی

100211


خديجه خليفي


زیست فناوری دریا


پذیرفته شده نهایی

100212


هومن گرجي زاده


زیست فناوری دریا


پذیرفته شده نهایی

100214


ليلاعالمي


زیست فناوری دریا


پذیرفته شده نهایی

100215


سيداحمدعلوي


زیست فناوری دریا


پذیرفته شده نهایی

100216


محمد علي شکور زاده


حمل و نقل دریایی


پذیرفته شده نهایی

100220


مهدي ملك شاه حامد


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

100221


محمد فرخي دراز كلا


تکثیر و پرورش آبزیان


پذیرفته شده نهایی

100222


آرمان برزین


تکثیر و پرورش آبزیان


پذیرفته شده نهایی

100223


عبدالشریف آقچه لي


تکثیر و پرورش آبزیان


پذیرفته شده نهایی

100224


امیر حنفی


تکثیر و پرورش آبزیان


پذیرفته شده نهایی

100225


محمد اسماعيل کردی


تکثیر و پرورش آبزیان


پذیرفته شده نهایی

100227


علی نیازی


مهندسی سواحل


پذیرفته شده نهایی

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید