» » کو خر من کو خر من پار بمرد آن خر من

مهرگان
 
 
 

کو خر من کو خر من پار بمرد آن خر من

3 آبان 1392

مولوی » دیوان شمس » غزلیات        

    کو خر من کو خر من پار بمرد آن خر من           شکر خدا را که خرم برد صداع از سر من   

گاو اگر نیز رود تا برود غم نخورم                       نیست ز گاو و شکمش بوی خوش عنبر من    

  گاو و خری گر برود باد ابد در دو جهان               دلبر من دلبر من دلبر من دلبر من                       

حلقه به گوش است خرم گوش خر و حلقه زر        حیف نگر حیف نگر وازر من وازر من                     

سر کشد و ره نرود ناز کند جو نخورد                   جز تل سرگین نبود خدمت او بر در من                      

گاو بر این چرخ بر این گاو دگر زیر زمین                 زین دو اگر من بجهم بخت بود چنبر من                 

رفتم بازار خران این سو و آن سو نگران                از خر و از بنده خر سیر شد این منظر من                  

گفت کسی چون خر تو مرد خری هست بخر          گفتم خاموش که خر بود به ره لنگر من

اشعار زیبا

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید