» ما زنده از آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

مهرگان
 
 
 

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

3 آبان 1392

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم       موجیم که آسودگی ما عدم ماست
ما زنده از آنیم که آرام نگیریم 	      	موجیم که آسودگی ما عدم ماست

خودتان شرحی بر این عکس بنویسید

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید