» اهمیت تفکر نزد مردم از نظر جرج برنارد شاو

مهرگان
 
 
 

اهمیت تفکر نزد مردم از نظر جرج برنارد شاو

24 آبان 1392

دو درصد مردم فکر می کنند،
سه درصد مردم فکر می کنند که فکر می کنند،
و نود و پنج درصد مردم ترجیح می دهند بمیرند تا اینکه فکر کنند.


جرج برنارد شاو---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید