» خطر دیندار کج اندیش

مهرگان
 
 
 

خطر دیندار کج اندیش

4 آذر 1392

کربلا نشان داد خطر دیندار کج اندیش از بی دین مطلق بسیار بیشتر است
خطر دیندار کج اندیش
کربلا نشان دهنده یک حقیقت بسیار بزرگ است که دین بطور کلی در طول تاریخ یک چاقوی دوبر است؛ اگر درست درک شود، آدمی را به اعلی علیین می رساند و اگر کج اندیشیده شود، نه تنها بی اثر نیست، بلکه آدمی را در سیر نزول به طور موثری کمک می کند و او را به اسفل السافلین می رساند. شواهد تاریخی گواه آنست که انگیزه قوی که موثرترین نقش را در بسیج همگانی علیه آن بزرگوار داشت،حربه های دینی بوده است؛ نباید از فتوای قضاتی مانند شریح غافل بود .

کتاب فاجعه جهل مقدس (از سلسله مباحث روشنگری دینی) اثر سید مصطفی محقق داماد به همت انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی تهران به شمارگان هزار نسخه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی "آینده"، این اثر حاوی 15 سخنرانی بوده که در 309 صفحه تدوین گردیده است. مولف این اثر که استاد عالی حوزه و دانشگاه است، به کالبدشکافی حادثه عاشورا و تبیین زمینه های اعتقادی و اجتماعی این رخداد پرداخته و نقش عفریت جهل را در معرکه مقدس مآبان نابخرد و جاهلان متنسک عیان ساخته است.

نویسنده، بلای جهل دینی را خطری در بزنگاه مومنان دانسته و جامعه را نیازمند روشنگری طبیبانه نخبگان جامعه اسلامی و وجدانهای آگاه می داند.

وی می گوید: خطر بی خردی در هر صورتی خانمانسوز است، البته صبغه دینی و قدسی آن مخرب تر است؛ وی با تحلیل قرائت قدرت اندیشانه ابزاری از دین، فجایع پس از رحلت رسول اکرم را تعلیل نموده و این رویکرد را به نقد می کشد.

استاد، کژاندیشی دینی را عامل اصلی در شکل گیری فاجعه کربلا دانسته و عنوان می دارد: "حادثه کربلا نشان دهنده یک حقیقت بسیار بزرگ است که دین بطور کلی در طول تاریخ یک چاقوی دوبر است؛ اگر درست درک شود، آدمی را به اعلی علیین می رساند و اگر کج اندیشیده شود، نه تنها بی اثر نیست، بلکه آدمی را در سیر نزول به طور موثری کمک می کند و او را به اسفل السافلین می رساند. یعنی خطر دیندار کج اندیش از بی دین مطلق بسیار بیشتر است...

تمام صفات در قالب دین، درست جای خود را به عکس خود می دهد در پوشش دین! "شواهد تاریخی گواه آنست که انگیزه قوی که موثرترین نقش را در بسیج همگانی علیه آن بزرگوار داشت،حربه های دینی بوده است؛ نباید از فتوای قضاتی مانند شریح غافل بود .

در بخشی از این اثر با نقد فقدان توجه به اخلاقیات در جامعه دینی، تاکید می دارد: بدون اخلاق وارد دین شدن برای شخص متدین تنها مجموعه ای از مناسک بدون اثر تربیتی به بار می آورد.


---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید