» فوايد راستگويي

مهرگان
 
 
 

فوايد راستگويي

29 آذر 1392

کشیشی در اتوبوس نشسته بود که یک ولگرد مست
و لایعقل سوار شد و کنار او نشست
مردک روزنامه ای باز کرد و مشغول خواندن شد و
بعد از مدتی از کشیش پرسید
پدر روحانی روماتیسم از چی ایجاد میشود؟
کشیش هم موعظه را شروع کرد و گفت روماتیسم
حاصل مستی و میگساری و بی بند و باری است
مردک با حالت منفعل دوباره سرش گرم
روزنامه خودش شد
بعد کشیش از او پرسید تو حالا چند وقت است
که روماتیسم داری؟
مردک گفت من روماتیسم ندارم

اینجا نوشته است پاپ اعظم دچار روماتیسم بدی است

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید