» ازفضل پدر تو را چه حاصل؟

مهرگان
 
 
 

ازفضل پدر تو را چه حاصل؟

13 دی 1392

بیش تر از چند روزاز جعبه سانسور خواندن صداوسیما توسط هاشمی نمی گذرد، او صدا سیما را به تک صدایی وتک رایی نیز متهم کرد و در روزهای اخیر افراد زیادی انتقادات فراوانی به صدا و سیما وارد کرده اند.

اما مثل اینکه باید صدا وسیما را به بی اخلاقی نیز متهم کرد. در تاریخ هشتم دی علی مطهری نماینده مردم تهران در نطق میان دستور صحبت هایی درباره فتنه و حاشیه های پیرامون آن مطرح کرد جدای از انتقاداتی که به صحبت های وی شد و در این سطور ما قصد نقد آن را نداریم. اما در کمال تعجب در بخش خبری ۲۰/۳۰ در همان تاریخ خبرنگاری میکروفون را بدست گرفت و به میان مردم رفت و در اقدامی مضحک و بی هیچ توضیحی ازمردم خواست که این مثل را تکمیل کنند.

گیرم پدر تو بود... از فضل پدر تورا ...

و مردم نیز مثل را تکمیل کردند و تعابیری از این مثل راگفتند و خبرنگار گزارش خود را به پایان برد و اصلا هیچ توضیحی نداد که منظور او این گزارش چه بوده است.

اما این گزارش ناگهان ذهن انسان را به سوی علی مطهری می برد و مشخص بود که منظور او علی مطهری است زیرا او فرزند مرتضی مطهری است و در همان روز نطقی را چه درست و چه غلط درباره فتنه مطرح کرده بود.

اما صدا وسیما که خود باید مروج اخلاق باشد در یک بی اخلاقی و عملی زشت و وقیحانه با استفاده از یک ضرب المثل چهره ی او را تخریب کرد.

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید