» تصویر کارت شناسایی عضویت علی مطهری در MI6

مهرگان
 
 
 

تصویر کارت شناسایی عضویت علی مطهری در MI6

21 دی 1392

با توجه به افشاگری یکی از نمایندگان خانم مجلس شورای اسلامی در مورد دکتر علی مطهری و افشا عضویت یا حداقل جاسوسی برای سرویس جاسوسی MI6 مرا بر آن داشت مدرک این سخن را بدست آورم لذا با تلاش فراوان تصویر ی از کارت عضویت این جاسوس را کشف و برای آگاهی آن دسته از خوانندگانی که هنوز معتقدند این مطلب تهمتی بیش نیست را در معرض قضاوت عموم بگذارم .

تصویر کارت شناسایی عضویت علی مطهری در MI6

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید