» آن مرد که رفته است، در سال 66 چه کسانی را احمق نامید؟!

مهرگان
 
 
 

آن مرد که رفته است، در سال 66 چه کسانی را احمق نامید؟!

24 فروردین 1393

غلامعلی رجایی در سایت شخصی اش نوشت:

چند شب پیش به آقای اثنی عشری -یکی از دوستان دوران جنگ- تلفنی زدم واحوالش را پرسیدم. وی درسال 66 به همراه بعضی از دانشجویان دانشگاههای مختلف، درلبیک به فرمان امام مبنی بر تقویت جبهه ها درس ومشق وتحصیل شان را رها کرده و به مناطق عملیاتی آمدند.

من درتبلیغات جبهه وجنگ قرارگاه خاتم الانبیاء درخدمتشان بودم . یکی ازآنها بنام شهید همتی در همین ماموریت توفیق شهادت یافت.

از آقای اثنی عشری سوال کردم الآن چه کار می کنید؟ گفت به لطف دولت آن مرد رفته! خانه نشین شده است!

پرسیدم: مگر با او چه رابطه ای داشته ای؟
گفت: من واحمدی نژاد وثمره هاشمی و محصولی در یک دانشگاه بوده ایم من در رشته برق و او در رشته عمران.بعد خاطره تقریبا شگفتی از آن مرد که این روزها با چفیه بر گردن به مناطق جنگی سابق رفته است برای من بیان نمود.
وی گفت :در بحبوحه جنگ روزی که من واحمدی نژاد ومحصولی وثمره هاشمی منتظراتوبوس بودیم وبحث ازضرورت لبیک به فرمان امام درپیوستن به جبهه ها شد احمدی نژاد به من گفت: اینهایی که دراین شرایط تحصیلی به جنگ می روند احمق هستند!
پرسیدم: واقعا ،احمدی نژاد به همین صراحت روندگان به جبهه را احمق خواند یا شما دارید برداشتتان را از بیانات او می گویید؟!
گفت: نه، او به همین صراحت این تعبیر را بکار برد.

پرسیدم: برای چه اینجورحرف می زد؟

پاسخ داد: وی می گفت مملکت دکتر ومهندس می خواهد و مخاطب و منظورامام دانشجویان ترمهای اول هستند نه ما که ترم های آخر هستیم!!

به او گفتم کاش امثال شما که سابقه واعتقادات این چنینی وی را می دانستید درجهت آگاهی مردمی که او ودیدگاه هایش را نمی شناختند بیشتر تلاش می کردید .گفت گفتیم ونوشتیم ولی ...!

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید