» بابك زنجاني 30 هزار ميليارد تومان از تامين اجتماعي پول گرفته و ردي به جا نگذاشته است

مهرگان
 
 
 

بابك زنجاني 30 هزار ميليارد تومان از تامين اجتماعي پول گرفته و ردي به جا نگذاشته است

7 اردیبهشت 1393

بابك زنجاني 30 هزار ميليارد تومان از تامين اجتماعي پول گرفته و ردي به جا نگذاشته است/ او هيچ سرمايه‌گذاري موثري در داخل كشور انجام نداده است

اسحاق جهانگيري با حضور در ميان اعضاي شوراي مركزي حزب كارگزاران درباره هدفمندي يارانه‌ها، گفت: آنچه در وضعيت فعلي وجود دارد يك فاجعه ملي است، چون درآمد حاصله از هدفمندي يارانه‌ها به اندازه نصف هزينه‌اي است كه اجراي اين طرح بر دوش دولت مي‌گذارد. او درباره فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ابراز نگراني كرد كه دولت قبل 21 هزارميليارد تومان درآمد كسب كرده اما در عوض 42 هزارميليارد تومان پرداخت كرده و اين يك ضرر در اين بخش محسوب مي‌شود چراكه قرار بود با افزايش هزينه‌هاي آب و برق اين دو سازمان سامان پيدا كنند اما الان وضعيت اداره برق و شركت آب به گونه‌اي است كه آنها حتي هزينه تعميرات تجهيزات خود را ندارند.

معاون اول رئيس‌جمهوردر عين حال به پرونده بابك زنجاني اشاره كرد و گفت: وي هنوز حاضر به اداي بدهي‌هاي خود به دولت نشده است و دولت هم راهي براي استيفاي قهري آن ندارد؛ گرچه درآمدها و ثروت بابك زنجاني با حمايت‌هايي در ايران كسب شده اما او تقريبا هيچ سرمايه‌گذاري موثري در داخل كشور انجام نداده است و جز قطعه زميني در ايران زمين و هواپيمايي قشم سرمايه‌اي در ايران ندارد تا بدهي دولت از آن تامين شود. جهانگيري در عين حال گفت كه دولت كاري به حاميان و ريشه‌هاي حمايت از بابك زنجاني ندارد و فعلاً فقط به دنبال تاديه پول‌هاي خود از اوست.

وی ادامه داد: در بحث فساد آقاي بابك زنجاني درحوزه نفت، 4 ميليارد دلار از پول نفت را گرفته است. 2 ميليارد دلار نيز به همين ترتيب گرفته تا به طرف پيمانكار بدهد. اكنون نه آن 4 ميليارد را به دولت و نه آن 2 ميليارد دلار را به پيمانكاران داده است. او گفت: دولت درصدد است پولي كه بابك زنجاني دريافت كرده را بگيرد. او 2 ميليارد و 700 ميليون دلار به دولت بدهكار است كه اين مبلغ نزديك به 8 هزار ميليارد تومان مي‌شود. در اين ميان او از سازمان تامين اجتماعي نيز 30 هزار ميليارد تومان پول گرفته كه آن را نيز پرداخت نكرده است. اكنون او هيچ ردي از اين پول‌هايي كه گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالي است.

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید