» آقای رئیس جمهور چرا متوجه نیستی ما دلواپصیم !!!

مهرگان
 
 
 

آقای رئیس جمهور چرا متوجه نیستی ما دلواپصیم !!!

14 اردیبهشت 1393

آقای روحانی چرا ما را درک نمی کنی ؟ ما دلواپصیم !!!


ما دلواپص خیلی چیزاییم ، درسته فقط جنو را بهونه کردیم این برای رد گم کنی مردمه شما که خوب میدونی مشکل ما با شما این حرفا نیس ما دلواپص آرام شدن اوضاع مملکتیم که یهو همه چی روشن شه ،
این بابکه داره همه چی رو لو میده اگه بقیه هم لو برن تکلیف ما چی میشه ؟ اونوخت مردم با ما چیکار میکنن ؟ مجبوریم آقا میفهمی مجبوریم !!
شاید بگن چرا توی هشت سال قبل که غارت و خرابکاری سکه بازار بود دلواپص نشدیم ؟
خوب توغع داشتی نمک بخوریم نمکدون بشکنیم مگه مارو کی دور هم جمع کرد ؟ کی سر کیسه رو شل کرد پول و پله و بلنگو به ما داد ؟ تو دادی ؟ اگه اون نبود در و همساده هم مارو نمیشناخت ، فک کردی ما چن نفریم ؟ ما خیلی کمیم فقط دوپینگ میکنیم .
لتفن مارو درک کن حسن جون اگه تو هم مارو بسازی همه چی حله اگه نسازی خود دانی !!!

عزت زیاد

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید