» » قانون و مقررات تخلیه ملک استیجاری

مهرگان
 
 
 

قانون و مقررات تخلیه ملک استیجاری

5 تیر 1394

برای پس گرفتن ملک استیجاری خود از مستاجری که خلاف قرارداد اجاره عمل کرده است دو راه دارید :


1- گرفتن دستور تخلیه (مدت کمتری طول می کشد و فوری تر است)

2-گرفتن حکم تخلیه

دستور تخلیه

اگر قرارداد اجاره غیر رسمی باشد ، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد ، می توانید برای تخلیه ملک دستور فوری بگیرید . حال چه قرارداد را خودتان روی برگه کاغذ تنظیم کرده باشید ، چه در آژانس املاک تنظیم شده باشد. البته قرارداد باید شرایط یک قرارداد صحیح و قابل استناد را داشته باشد، در ضمن برای اینکه درخواست شما وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد . یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد . در این صورت می توانید خطاب به شورای حل اختلاف مح ملک تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید .

مقام قضایی دستور دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 1386 باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند . در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق ، برطبق ماده 5 قانون فوق می تواند دادخواست بدهد که یک مسئله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت متستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید. مدارک دیگری که برای این کار نیاز است عبارتند از :

کپی برابر اصل قرارداد اجاره - کپی برابر اصل سند مالکیت

در ضمن باید برای درخواست نامه تخلیه تمبر باطل کنید

نمونه درخواست

احتراما؛ اینجانب......................فرزند ...................مقیم..........ی ، ک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان .......به پلاک ثبتی ........به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ .........به آقای ............. فرزند ................از تاریخ .............. لغایت ................ به اجاره دادم ، اکنون با توجه به تاریخ پایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستاجره تقاضای تخلیه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستاجر دارم . کپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره پیوست می باشد

رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کنند با اثبات مالکیت یا ذی نفع بودن شما دستور تخلیه را صادر خواهد کرد.

بعد از صدور دستور تخلیه ، مبلغی را که به عنوان ودیعه از مستاجر دریافت کرده اید باید اول این وجه را به صندوق دادگستری واریز کنید تا مامورین ابلاغ دستور تخلیه را به مستاجر ابلاغ کنند ، مستاجر هم مکلف است ظرف مهلتی که معمولا سه تا هفت روز بعد از ابلاغ دستور است ، ملک را تخلیه کنند.

حکم تخلیه

اگر سند اجاره رسمی باشد باید تقاضای حکم تخلیه کنید . در این صورت کار مدت بیشتری طول خواهد کشید ، چون با صدور حکم مستاجر حق تجدید نظر خواهی پیدا می کند که مهلت آن 20 روز است . بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع صادر شود تازه باید از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید . در اجرائیه هم باز مهلت 10 روز اعتراض برای مستاجر به وجود می آید بعد از این مهلت اگر اعتراضی به اجرائیه نشود می توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید

اگر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر هستید یا او اجاره بها یا پول شارژ و ... را پرداخت نکرده است نمی توانید خودتان شخصا این مبلغ از ودیعه ای که دستتان است کم کنید . بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنید. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند .

آنچه از حقوق باید بدانید

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید