» مظلوم دست بستهٔ مغلوب را بگوی تا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا

مهرگان
 
 
 

مظلوم دست بستهٔ مغلوب را بگوی تا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا

1 تیر 1391


مظلوم دست بستهٔ مغلوب را بگوی

تا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا

کاین دست بسته را بگشایند عاقبت

وان گشاده باز ببندند بر قفا


مظلوم دست بستهٔ مغلوب را بگوی  تا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا

مظلوم دست بستهٔ مغلوب را بگوی  تا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید