» » قانون تجارت (شركتهاي تجارتي ،اقسام مختلف شركتهاوقواعدراجعه به آنها )

مهرگان
 
 
 

قانون تجارت (شركتهاي تجارتي ،اقسام مختلف شركتهاوقواعدراجعه به آنها )

14 تیر 1391

متن کامل در موضوعات مختلف را از فهرست زیر انتخاب و مطالعه فرمائید .


 1 - شرکتهای تجارتی و اقسام مختلف شركتها و قواعد راجعه به آنها را اینجا بخوانید

 

2- تجار و معاملات تجارتي،دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي را اینجا بخوانید .


3 - قوانین مربوط به سهام ، تبدیل سهام ، و اوراق قرضه را اینجا مطالعه نمائید .

4 - قوانین مربوط به مجامع عمومی و هیئت مدیره و بازرسان در شرکتهای سهامی"را اینجا مطالعه نمائید .

5 - "قوانین مربوط به تغييرات درسرمايه و مقررات جزائی درشركتهای سهامی در قانون تجارت" را در اینجا بخوانید

6 - انواع شرکتهای تجاری در قانون تجارت را اینجا بخوانید

7 - قوانین مربوط به تصفيه امور شركتها در قانون تجارت را اینجا بخوانید .

8 - متن کامل قانون چک با آخرین اصلاحات و شرح آن را اینجا بخوانید

9 - قوانین برات - فته طلب ( سفته ) در قانون تجارت را در اینجا بخوانید .

10 - قائم مقام تجارتي وسايرنمايندگان تجارتي ،اسم تجارتي ،شخصيت حقوقي را اینجا بخوانید .

 

آنچه از حقوق باید بدانید

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید