» یک آمار جالب و دیدنی از افکاری که بعد از یک جر و بحث به ذهن ما خطور می کند

مهرگان
 
 
 

یک آمار جالب و دیدنی از افکاری که بعد از یک جر و بحث به ذهن ما خطور می کند

16 تیر 1391

 

یک آمار جالب و دیدنی از افکاری که بعد از یک جر و بحث به ذهن ما خطور می کند
سبز – عذر خواهی

آبی – قبول کردن ضعف ها

نارنجی – پذیرفتن پیروزی

قرمز – فکر کردن به موارد هوشمندانه ای که باید می گفتم و نگفته ام

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید