» رفع مشکل از بین رفتن انتخاب زبان ونیدوز در کنار ساعت

مهرگان
 
 
 

رفع مشکل از بین رفتن انتخاب زبان ونیدوز در کنار ساعت

27 تیر 1391

رفع مشکل از بین رفتن انتخاب زبان ونیدوز در کنار ساعت

برای رفع مشکل: طبق سایت پایین که بصورت شکل گفته شده میتونید برین روش اولش که گفته به قسمت تنظیمات زبان برین بعدش شما تیک گزینه سوم انتخاب کنید بعد از نوعه تیک گزینه دوم انتخاب تایید کنید روش دومش هم به اینصورته که به مسیر مشخص شده ازرجیستری برین بعدش داخل پنجره سمت راست کلیک راست گزینه String Value رو انتخاب کنید روی گزینه مورد نظر دبل کلیک تو کادر vaule data این فرمان “ctfmon”=”CTFMON.EXE” وارد اینتر کنید طبق شکل آخر بعدم سیستم ریستارت کنید.

www.sysprobs.com/language-bar-missing-vista-windows-7

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید