» آموزش باز كردن پنجره بدون منو بار و تايتل بار

مهرگان
 
 
 

آموزش باز كردن پنجره بدون منو بار و تايتل بار

28 تیر 1391

از این کد استفاده کنید:

[HTML]<a href= "#" onclick="window.open('http://www.website.com', 'Welcome', 'toolbars=0, location=0, menubars=0, width=320, height=240, left=0, top=0');return false">LINK SHOMA</a>[/HTML]

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید