» حساب بانکی

مهرگان
 
 
 

حساب بانکی

30 مهر 1390


حساب بانکی
تصور
کنيد حساب بانکي داريد که در آن هر روز صبح 86.400 تومان به حساب شما واريز مي
گردد
 و شما فقط تا اخر شب فرصت داريد تا همه پول ها
را خرج کنيد.
 چون اخر وقت حساب شما خود به خود خالي مي شود. در
اين صورت شما چه خواهيد کرد ؟
<!--more-->

حساب بانکی

تصور
کنيد حساب بانکي داريد که در آن هر روز صبح 86.400 تومان به حساب شما واريز مي
گردد
 و شما فقط تا اخر شب فرصت داريد تا همه پول ها
را خرج کنيد.
 چون اخر وقت حساب شما خود به خود خالي مي شود. در
اين صورت شما چه خواهيد کرد ؟

البته
سعي مي کنيد تا اخرين ريال را خرج کنيد
!هر
يک از ما يک چنين حساب بانکي داريم ؛ حساب بانکي زمان
!هر
روز صبح در بانک زمان شما 86400 ثانيه واريز و تا پايان شب به پايان مي رسد
.هيچ
برگشتي در کار نيست و هيچ مقداري از اين زمان به فردا اضافه نمي شود
.ارزش
يک سال را دانش اموزي که مردود شده ، مي داند
.ارزش
يک ماه را مادري که فرزند نارس به دنيا اورده ، مي داند
.ارزش
يک هفته را سردبير يک هفته نامه مي داند
.ارزش
يک ساعت را عاشقي که انتظار معشوق را مي کشد
.ارزش
يک دقيقه را شخصي که از قطار جا مانده
.ارزش
يک ثانيه را ان که از تصادفي مرگبار جان به در برده ، مي داند.باور کنيدهر لحظه گنج بزرگي است !گنجتان
را اسان از دست ندهيد
! به
ياد داشته باشيد: زمان به خاطر هيچ کس منتظر نمي ماند
!


فراموش
نکنيد
:


ديروز
به تاريخ پيوست
.


فردا
معما است
.


و امروز هديه است

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید