» آموزش رفع مشکل پاک و حذف شدن Language Bar

مهرگان
 
 
 

آموزش رفع مشکل پاک و حذف شدن Language Bar

29 تیر 1391

به قسمت تنظیمات زبان برین بعدش شما تیک گزینه سوم انتخاب کنید بعد از نوعه تیک گزینه دوم انتخاب تایید کنید روش دومش هم به اینصورته که به مسیر مشخص شده ازرجیستری برین بعدش داخل پنجره سمت راست کلیک راست گزینه String Value رو انتخاب کنید روی گزینه مورد نظر دبل کلیک تو کادر vaule data این فرمان “ctfmon”=”CTFMON.EXE” وارد اینتر کنید طبق شکل آخر بعدم سیستم ریستارت کنید

منبع :

This simple step helps to solve Windows 7 Language Bar Missing issue. Sometimes, even after enabled language bar in control panel, it disappears again in Windows 7. You can see the language bar only when UAC prompts for administrator elevation.

Indication: Windows 7 Language bar missing, even after enabling language bar in control panel, it disappears again in Windows 7. You can see the language bar when only UAC prompts for administrator elevation.

Reason: Only one language added as Input language.
Some start up services not started in personal profile.

Solution: Method 1 (if you know this method, try the second method) – You can add the Language bar in control panel by following steps,

Go to Control Panel -> Regional and Language Option -> Keyboards and Languages -> press Change Keyboards..
The following dialog box will be appeared,

Windows 7 Language Bar Missing

Note: Language bar will be displayed either on taskbar or Desktop, only if you selected more than one language as input language.

Make sure your second language is listed in the input language list. If not you can add it by pressing Add button.

Still if language bar is missing in vista or Windows 7 after more than one language listed; go to ‘Language Bar’ as arrow mark pointing in above sample.

language bar windows 7

Here you can select where the language bar should be appeared or hidden. Make sure ‘Hidden’ is not selected. Select the appropriate option and press OK.

If you cannot see the language bar in vista or Windows 7 computer after above all settings are correct. Here is the tricky part and try this.

Method 2

This method will enable the startup service required for language bar, when your all settings are correct as mentioned above.

Go to Registry editor by typing ‘ regedit’ in Run dialog box. Go to the following location,

Language Bar Missing in Vista or Windows 7

Right Click on blank space in right side, select New String Value.

vista language bar missing

Again right click on newly created value and press modify, then type as below.

“ctfmon”=”CTFMON.EXE”

Windows 7 Language Bar Missing

Press OK, restart your computer. Now you can see the language bar in vista or Windows 7
.

---

<
24 اردیبهشت 1395 01:32

Mark

  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
خیلی ممنونم. تشکر

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید