» نمونه سوالات امتحانی مربوط به بانک اطلاعاتی + جواب

مهرگان
 
 
 

نمونه سوالات امتحانی مربوط به بانک اطلاعاتی + جواب

3 مرداد 1391

نمونه سوالات امتحانی مربوط به بانک اطلاعاتی + جواب

به نام خدا

۱- مدیریت بانک اطلاعاتی چیست ؟

جواب: یکی از سیستم های ذخیره و بازیابی اطلاعات است.

2 - سیستم ذخیره بازیابی به کاربر چه امکانی را میدهد؟

جواب: به کاربر امکان میدهد تا داده ها و اطلاعات خود را ذخیره و بازیابی و پردازش کند.

3- نام های دیگر پایگاه داده چیست ؟

جواب: 1) بانک اطلاعاتی 2) بانک داده

4 - آیا کاربر در بانک حتما" قابلیت برنامه نویسی" دارد؟

جواب: خیر حتمی نیست

5- انواع سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات را بنویسید؟

جواب:1.سیستم فایلینگ 2 .سیستم مدیریت داده 3.سیستم مدیریت پایگاه داده 4.سیستم مدیریت پایگاه دانش 6-انواع داده بانک اطلاعاتی را نام ببرید؟

داده ها میتوانند متن صوت تصویر و نظایر آن باشند. جواب:

7- فیلد را تعریف کنید واجزای آن را نام ببرید؟

جواب: هر فیلد یک قطعه داده است و از دو جز 1- نام فیلد 2 – مقدارفیلد تشکیل شده است

8 - در فیلد مقدار حکم ---------- را دارد؟جواب)داده

9- نام فیلد به همراه مقدار حکم ------------ را دارد؟ جواب)اطلاع

10- هر فیلد یک ---------- یا ------------به حساب می آید؟جواب)ویژگی یاصفت

11- یکی از خصوصیات مهم فیلد ---------- است؟جواب)نوع داده ی فیلد

12- رکورد را تعریف کنید؟

جواب: به مجموعه ی فیلدهای مرتبط یک رکورد می گویند.

13- فایل چیست؟جوابمجموعه ای از رکوردها تشکیل فایل را میدهند.

14- کلید چیست؟

جواب: به فیلد یا زیر مجموعه ای از فیلدها که باعث یکتایی هر یک از رکوردها شوند کلید گویند.

15- وظیفه کلید چیست؟

جواب: به وسیله ی کلید می توان به یک رکورد مشخص دسترسی داشت

16- در تعیین کلید به چه مواردی باید توجه داشت؟

جواب: 1)نباید مقدار تکراری داشته باشد2)میتواند کلید ساده یامرکب باشد 3) کلید میتواند از چند فیلد تشکیل شده باشد4) ممکن است کلیدهای زیادی داشت که یکی کلید اصلی است5) مقدار کلید نباید تکراری یا تهی باشد

17-عملیات روی رکوردها را نام ببرید؟

1)بازیابی رکورد 2) درج رکورد 3) حذف رکورد

4)تغییر ساختار رکورد 5)به هنگام سازی رکورد

18- بازیابی رکورد چیست ؟

جواب: منظوراز بازیابی رکوردها بدست آوردن رکورد یا رکوردهای است که دارای شرایط خاصی است

19- انواع روشهای بازیابی رانام ببرید؟

1)ترتیبی 2)مستقیم

20- روش ترتیبی را در بازیابی توضیح دهید؟

در روش ترتیبی رکورد یکی پس از دیگری بررسی می شود تا محتوای رکورد مورد نظر بازیافت شود

21- معایب روش بازیابی ترتیبی کدام است؟

جواب: کندو زمان بربودن

22- در روش مستقیم با توجه به محتوا -------------- به دست می آید؟

جواب:آدرس

23- معایب روش مستقیم نسبت به ترتیبی را نام ببرید؟

جواب: اگرچه از نظر زمانی به روش ترتیبی سریع تر است اما مصرف حافظه آن بیشتربوده.

24- منظور از درج رکورد چیست؟

جواب: افزودن رکوردی که تا کنون در سیستم وجود نداشته است در انتهای فایل یا در محلی منطقی

25- محل منطقی چیست؟

جواب: محل منطقی محلی است که با افزودن در ان محل نظم فایل حفظ شود

26- حذف رکورد را تعریف کنید؟

جواب: در صورتی که به رکورد یا رکوردی در سیستم نیاز نداشته باشیم میتوانیم ان را حذف کنید

27- به هنگام سازی رکورد را توضیح دهید؟

جواب: اصلاح مقادیر فیلد یا فیلدهایی از رکورد را در اصطلاح به هنگام سازی می گویند

28- تغییر ساختار یعنی چه؟

جواب: اگر به هر دلیلی در ساختار رکورد تغییر ایجاد شود تغییر ساختار صورت می گیرد

29- وظیفه ی سیستم فایلینگ چیست؟

جواب: مدیریت ذخیره و بازیابی اطلاعات را برعهده دارد

30 - انجام عملیات در سیستم فایلیگ چگونه است؟

جواب: انجام عملیات در سیستم فایلیگ به وسیله ی برنامه سازی و پیاده سازی الگوریتم صورت می گیرد

31- اگر در سیستم فایلینگ سیستم بزرگ و پیچیده شودچه اتفاقی می افتد؟

جواب: هر تغییر جزعی منجر به کد نویسی می شود

32- به چه دلیل رعایت استاندارد در زمان پیاده سازی سخت می شود(در سیستم فایلینگ)؟

جواب: به علت وجود فایل های مختلف کنترل رعایت استاندارد سخت می شود

33- معایب روش فایلینگ چیست؟

جواب: 1)احتمال بروز افزونگی 2) حجم زیاد کد نویسی ۳)احتمال بالای ناسازگاری داده 4)سخت بودن اعمال استاندارد

34- بروز افزونگی را توضیح دهید؟

جواب: یعنی محتویات بعضی فیلد ها به صورت متعددوتکراری ذخیره می شوند

35- نتیجه ی بروز افزونگی چیست ؟

جواب: اتلاف حافظه و وجود مشکلات در انجام عملیات مبنایی

36 -افزونگی ناشی ازچیست؟

افزونگی می تواند ناشی از طراحی نا مناسب باشد که در سیستم های ذخیره و بازیابی نظیر بانک اطلاعاتی نیز وجود دارد و منحصربه سیستم فایلینگ نیست

37- از نظر سطح زبان سیستم فایلیگ در کدام سطح قرار دارد؟

جواب:سطح بالا

38- آیا می توان برای انجام ندادن وساده تر شدن کارهااز یک فایل برای دو سیستم فایلینگ استفاده کرد؟

جواب:معمولا فایل های این سیستم قابل استفاده به وسیله ی سایرسیستم های فایلیگ نیستند

39- سیستم بانک اطلاعاتی از کدام دسته ازسیستم های ذخیره و بازیابی اطلاعات است؟

جواب:پایگاه داده

40- در سیستم ذخیره وبازیابی پایگاه داده چه چیزی باعث جلوگیری از بروز افزونگی می شود؟

جواب: یک پارچه سازی و مدیریت متمرکز

موفق باشید

برگرفته از پی سی امروز

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید