» آموزش عیب یابی منبع تغذیه

مهرگان
 
 
 

آموزش عیب یابی منبع تغذیه

3 مرداد 1391

آموزش عیب یابی منبع تغذیه


به نام خدا

عیب یابی منبع تغذیه:

اولین مرحله بر ای دانستن این که منبع تغذیه درست کار میکند می توان با شنیدن صدای خنک کننده وچراغ دگمه روی کیس وصدای بیپ از درون کیس می فهمیم که جریان برق واردمنبع می شود.

اگر کانکتور منبع به برد اصلی وصل نباشدمنبع تغذیه عمل نمی کند.

وبا جدا کردن منبع تغذیه از تمامی قطعات واتصال لحظه ای سیم های سبز ومشکی در صورت شروع به کاراز سالم بود نمنبع تغذیه اطمینان پیدا می کنیم.

موفق باشید

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید