» بیوگرافی و زندگینامه دکتر محمود افشار

مهرگان
 
 
 

بیوگرافی و زندگینامه دکتر محمود افشار

4 مرداد 1391

به نام خدا


بیوگرافی و زندگینامه دکتر محمود افشار

دکتر محمود افشار ، فرزند حاج محمدصادق در سال 1311 قمري ( 1269 شمسي ) در شهر يزد ديده به جهان گشود. با طي نمودن تحصيلات مقدماتي ، هندوستان رفت و مدت سه سال در آنجا تحصيل پرداخت. در سال 1274 به ايران بازگشت و در رشته ي حقوق به تحصيل اشتغال ورزيد. در سال 1290 به اروپا سفر كرد و در سال 1298 از دانشگاه لوزان سوييس با درجه ي دكتراي حقوق سياسي فارغ التحصيل گرديد. دكتر افشار در سال 1303 به عضويت شوراي عالي تجارت منصوب شد. وي در سال 1305 به دعوت علي اكبر داور به عدليه رفت و در شعبه ي استيناف عضويت پيداكرد. آنگاه در سال 1309 به هندوستان و اروپا سفر كرد و پس از بازگشت در سال 1310 ، رياست اداره ي حقوقي و اقتصادي وزارت ماليه ( دارايي ) و سپس عضويت شعبه ي تجديدنظر ديوان محاكمات به او محول شد. افشار در سال 1311 به عضويت در هيئت ممتحنه ي مسابقه ي محصلين اعزامي به اروپا و از سال 1313 به بعد ، به عضويت در هيئت قضاوت دانشكده حقوق و علوم سياسي در امتحان درس هاي ماليه و اقتصاد درآمد. مدتي بعد به وزارت دادگستري انتقال يافت و در سمت وكالت عمومي در ديوان تميز مشغول به كار شد و دو سال بعد به عنوان مستشار ديوان كشور منصوب گرديد. او در سال 1319 به عضويت شوراي عالي تبليغات درآمد و در سال 1322 به وزارت فرهنگ منتقل و در پست مشاور و بازرس به كار پرداخت. آنگاه در سال 1323 از طرف وزارت فرهنگ به معاونت آن وزارتخانه منصوب گرديد و پس از يك سلسله فعاليت هاي سياسي و انتخاباتي در سال 1325 ، خود را از مشاغل دولتي كناركشيد. دكتر افشار در سال 1296 در روزنامه ي حبل المتين ( كلكته ) و مجله ي كاوه ( برلين ) به زبان فارسي و در روزنامه هاي فرانسوي زبان سوئيس ، مقالات اجتماعي سياسي به چاپ رساند. وي در سال 1300 با سفر به انگليس ، مقاله ي سياسي شديداللحني عليه قرارداد 1919 در روزنامه ي نير ايست لندن چاپ كرد ، به طوري كه دولت انگليس از دادن ويزاي هندوستان به او براي مسافرت از آن راه به ايران خودداري نمود. وي با روزنامه هاي يزد و تهران ، مانند شيركوه ، ستاره ي جهان ، ايران ، شفق سرخ و تجدد ايران نيز همكاري نزديك داشت و مقالات سودمندي در اين روزنامه ها نوشت. وي در سال 1304 ، مجله ي « آينده » را منتشر نمود و پس از آن توفيق يافت دوره ي جديد آن را در سال 1322 انتشار دهد ، ولي پس از 16 شماره در محاق تعطيل افتاد. او در سال 1305 در انتخابات تهران و يزد شركت نمود. در سال 1323 در حزب ميهن پرستان سخنراني كرد و متعاقب آن از وزارت فرهنگ استعفا داد. در سال 1325 در انتخابات از حوزه ي انتخابيه ي يزد شركت نمود و سرانجام پس از يك سلسله فعاليت هاي سياسي و انتخاباتي ، خود را از مشاغل دولتي كنار كشيد و در طي مدت بيست و چندسال به سير و سفر به دور دنيا پرداخت. دكتر افشار از سال 1337 تا 1341 به فكر ايجاد موقوفات براي كارهاي خير فرهنگي افتاد و به نگارش و ثبت 5 وقفنامه توفيق يافت. در اين زمان مجدداً مجله ي آينده را داير كرد و پس از انتشار 6 شماره ، بار ديگر تعطيل گرديد. وي در سال 1338 از خدمت دولتي بازنشسته شد و در سال 1352 قسمتي از رقبات موقوفه را به دانشگاه تهران واگذار كرد و به طور رايگان در اختيار سازمان لغتنامه ي دهخدا و مؤسسه ي باستان شناسي قرار گرفت. افشار در سال 1354 مجله ي آينده را منتشر نمود و به نشر چهار دوره ي ديگر همت گماشت.دكتر محمود افشار در روز 28 آذر سال 1362 در نودسالگي پس از عمري تلاش پرثمر توأم با نيكنامي بدرود حيات گفت. آثار:
سياست اروپا در ايران
گفتار ادبي
افغان نامه
سفرنامه و دفتر اشعار
كتابنامه ها و مقالات


پایان

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید