» ...بزرگترین هدیه تو به دیگران

مهرگان
 
 
 

...بزرگترین هدیه تو به دیگران

20 مرداد 1391


نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی...
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز

 

                                            سهراب سپهری


...بزرگترین هدیه تو به دیگران

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید