» مصاحبه اختصاصی با حافظ

مهرگان
 
 
 

مصاحبه اختصاصی با حافظ

31 مرداد 1391

 

مصاحبه اختصاصی با حافظ                                نیمه شب پریشب گشتم دچار کابوس                              دیدم به خواب حافظ توی صف اتوبوس
                                گفتم سلام حافظ گفتا علیک جانم                                     گفتم کجا میروی گفتا خودم ندانم
                                گفتم بگیر فالی گفتا نمانده حالی                                     گفتم چگونه ای گفت در بند بی خیالی
                               گفتم تازه تازه شعر و غزل چه داری                                   گفتا که میسرایم شعر سپیدباری
                               گفتم زدولت عشق گفتا که کودتا شد                                گفتم رفیق گفتا او هم که کله پا شد
                               گفتم کجاست لیلی مشغول دلربایی                                 گفتا شده ستاره در فیلم سینمایی
                               گفتم بگو زخالش آن خال آتش افروز                                  گفتا عمل نموده دیروز یا پریروز
                               گفتم بگو زمویش گفتا که مش نموده                                گفتم بگو زیارش گفتا ولش نموده
                              گفتم چرا چگونه عاشق شدست مجنون                            گفتا شدید گشته معتاد گرد و افیون
                              گفتم کجاست جمشید جام جهان نمایش                           گفتا خریده قسطی تلویزیون به جایش
                              گفتم بگو زساقی حالا شده چه کاره                                   گفتا شده ی منشی در دفتر اداره
                              گفتم بگو ز زاهد آن رهنمای منزل                                       گفتا که دست خود را بردار از سر دل
                              گفتم بگو زمحمل یا از کجاوه یادی                                        گفتا پژو دوو بنز یا گلف نوک مدادی
                              گفتم ز ساربان گو با کاروان غمها                                        گفتا آژانس دارد با تور دوردنیا
                              گفتم که قاصدت کو آن باد صبح شرقی                              گفتا که جای خود را داده به فکس برقی
                              گفتم بیا ز هدهد جوییم راه چاره                                          گفتا به جای هدهد دیش است وماهواره
                              گفتم سلام ما را باد صبا کجا برد                                           گفتا به پست دادم آورد یا نیاورد
                              گفتم بگو زمشک آهوی دشت رنگی                                    گفتا که ادکلن شد در شیبشه های رنگی
                              گفتم بلند بوده موی تو آن زمان ها                                       گفتا که حبس بودم از ته زدند آنرا
                              گفتم شما را زندان حافظ ما را گرفتی                                  گفتا ندیده بودم هالو به این خرفتی


 منبع :  آوان مدیا

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید