» پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن

مهرگان
 
 
 

پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن

3 آبان 1391

     غزل زیبایی از حافظ


        اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست                زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست

      پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن                  بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیست

     در این چمن گل بی خار کس نمی چیند               چراغ مصطفوی با شرار بولهبیست

       سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد         که کام بخشی او را بهانه بی سببیست

     به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط                       مرا که مصطبه ایوان و پای خم طنبیست

     جمال دختر رز نور چشم ماست                            مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبیست      


     هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه                کنون که مست خرابم صلاح بی‌ادبیست
                                      

     دوای درد خود اکنون از آن مفرح جوی                  که در صراحی چینی و ساغر حلبیست
                                  

     بیار می که چو حافظ هزارم استظهار                   به گریه سحری و نیاز نیم شبیست

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید