» عکس/خنده‌ هاشمی‌ رفسنجانی به‌کتک‌خوردن‌ملی مذهبی ها در مجلس اول

مهرگان
 
 
 

عکس/خنده‌ هاشمی‌ رفسنجانی به‌کتک‌خوردن‌ملی مذهبی ها در مجلس اول

18 آبان 1391

             
عکس/خنده‌ هاشمی‌ رفسنجانی به‌کتک‌خوردن‌ملی مذهبی ها در مجلس اول
سی سال بعد
عکس/خنده‌ هاشمی‌ رفسنجانی به‌کتک‌خوردن‌ملی مذهبی ها در مجلس اول

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید