» تبلیغ خدا پرستی جالب

مهرگان
 
 
 

تبلیغ خدا پرستی جالب

29 آذر 1391

تبلیغ خدا پرستی جالب

ترجمه متن:
- برادر به نظر تو زندگی بعد از تولد وجود داره؟ آیا تو به وجود مامان اعتقاد داری؟
- نه من به این چیزا اعتقادی ندارم؛ من یک ملحدم. مگه تو تا حالا مامانو دیدی؟

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید