» شفاف و روشن دعا کنیم

مهرگان
 
 
 

شفاف و روشن دعا کنیم

8 دی 1391


آورده اند که پیری فرزانه شبانگاه نیایش همی کرد:
بارالها! سالهاست ایوب وار مرا با بلیات گونه گون همی آزموده ای،
از فقر و رنج و بیماری گرفته تا تورم و گرانی و شهریه ی مکتب آزاد اولاد،
مرحمتی فرما و آزمونی یوسف گونه نیز از ما به عمل آور.
سخن که بدینجا رسید دق الباب کردند. پس در بگشود. برادرانش بودند.تعارفی زد،
آن ها اما دست در گریبانش زدند و کشان کشان همی بردند
و در صندوق عقب همی چپانیدند. بیرون از شهر برده و در چاهیش افکندند. پس از قعر چاه نعره همی زد:
خداا! من منظورم اون آزمون عشوه و زلیخا و پشت درهای بسته و... بود نه این ......

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید