» غزل زیبایی از رضی الدین آرتیمانی از شاعران قرن دهم هجری

مهرگان
 
 
 

غزل زیبایی از رضی الدین آرتیمانی از شاعران قرن دهم هجری

10 دی 1390

ای کاش که سجاده به زنار فروشند

 

این طایفه دین چند به دینار فروشندحق از طرف برهمنان است که امروز

 

صد سبحه به یک حلقه زنار فروشند

 

ترسم که به خاکستر گلخن نستانندزان جنس که این طایف دربار فروشنددر کار دلم کرد همه عشوه چشمشخوبان دغا مهر به اغیار فروشندمخمور دو چشم تو رضی گشته نگاهیکاین باده نه در خانهٔ خمار فروشند

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید