» » شعرهای زیبا از پروین اعتصامی

مهرگان
 
 
 

شعرهای زیبا از پروین اعتصامی

23 دی 1391

اشک یتیم

 

شعرهای زیبا از پروین اعتصامی

 

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی / فریاد شوق از سر هر کوی و بام خاست
پرسید زان میانه یکی کودکی یتیم / کان چیست تابناک که بر تاج پادشاست
آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست / پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست
نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت / این اشک دیده من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است / این گرگ سالهاست که با گله آشناست
آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است / آنا پادشاه که مال رعیت خورد گداست
بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن / تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست
وین به کجروان سخن از راستی چه سود / کو آنچنان کسی که نرجد ز حرف راست

 

دزد و قاضی

 

شعرهای زیبا از پروین اعتصامی

 

برد دزدی را سوی قاضی، عسس / خلق بسیاری روان از پیش و پس
گفت قاضی این خطاکاری چه بود ؟ / دزد گفت از مردم آزاری چه سود
گفت بدکردار را بد کیفراست / گفت بدکار از منافق بهتر است
گفت هان برگوی شغل خویشتن / گفت هستم همچو قاضی راهزن
گفت آن زرها که بردستی کجاست ؟ / گفت در همیان تلبیس شماست
گفت آن لعل بدخشانی چه شد ؟ / گفت میدانیم و میدانی چه شد
گفت پیش کیست آن روشن نگین ؟ / گفت بیرون آر دست از آستین
دزدی پیدا و پنهان کار توست / مال دزدی جمله در انبار توست
تو قلم بر حکم داور می بری / من ز دیوار و تو از در می بری
حد به گردن داری و حد می زنی / گر یکی باید زدن صد می زنی
می برم من جامه درویش عور / تو ربا و رشوه می گیری به زور
دست من بستی برای یک گلیم / خود گرفتی خانه از دست یتیم
من ربودم موزه و طشت و نمد / تو سیه دل مدرک و حکم و سند
دزد جاهل گر یکی ابریق برد / دزد عارف دفتر تحقیق برد
دیده های عقل گر بینا شوند / خود فروشان زودتر رسوا شوند
دزد زر بستند و دزد دین رهید / شحنه ما را دید و قاضی را ندید
من به راه خود ندیدم چاه را / تو بدیدی کج نکردی راه را
می زدی خود پشت پا بر راستی / راستی از دیگران می خواستی
دیگر ای گندم نمای جو فروش / با لباس عجب عیب خود مپوش
چیره دستان می ربایند آنچه هست / می برند آنگه ز دزد کاه، دست
در دل ما حرص آلایش فزود / نیت پاکان چرا آلوده بود
دزد اگر شب گرم یغما کردنست / دزدی حکام روز روشن است
حاجت ار ما را ز راه راست برد / دیو، قاضی را به هرجا خواست برد

اشعار زیبا

<
29 فروردین 1393 01:41

ashkan

  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
عالی بود مر30

<
4 اردیبهشت 1394 20:40

فریبا

  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
خیلی عالی بود مر 30

<
31 اردیبهشت 1396 18:17

محسن

  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
عالی

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید