» اوضاع اقتصادی دوران شاه عباس کبیر

مهرگان
 
 
 

اوضاع اقتصادی دوران شاه عباس کبیر

28 دی 1391

 

مي گوينـد:
شـاه عبـاس از وزيـر خـود پرسيـد:
" امسال اوضـاع اقتصـادي كشـور چگونـه است؟"
وزيـر گفت:
" الحمداللـه به گونـه اي است كه تمـام پينه دوزان توانستنـد به زيـارت كعبـه رونـد!"
شـاه عبـاس گفت:
" نـادان! اگـر اوضـاع مالـي مـردم خـوب بود مي بايست كفاشـان به مكــه مي رفتند نه پينه‌دوزان... ، چون مردم نمي توانند كفش بخرند ناچار به تعميرش مي پردازند ، بررسي كن و علت آن را پيدا نما تا كار را اصلاح كنيم.
 

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید