» ما می آییم که خارجی بر این خاک طمع نکند

مهرگان
 
 
 

ما می آییم که خارجی بر این خاک طمع نکند

22 بهمن 1391

ما می آییم نه در تائید این اوضاع آشفته ،
ما می آییم نه با اعلام رضایت از این سوء تدبیرها ،
ما می آییم نه راضی به این بی بند و باریهای سیاسی و هرج و مرج اقتصادی
ما می آییم نه اینکه ندانیم کجا می رویم
ما می آییم نه اینکه ندانیم هدف غایی امام امت از انقلاب، اینی نبود که می بینیم

ما می آییم که خارجی بر این خاک طمع نکند


ما می آییم بخاطر اصل نظام که به مسیرش برگردد
ما می آییم به خاطر دفاع از انقلاب و آرمانهای فراموش شده اش
ما می آییم برای دین و آئینمان ، یرای حفظ وحدت ملی و ایرانی بودنمان
ما می آییم که خارجی بر این خاک طمع نکند
ما می آییم تا قدرت ملی و بسیج مردم را ببینند و بدانند این ملت در مقابل هر گونه تجاوزی به این آب و خاک خواهد ایستاد
ما می آییم هر چند سیاستمداران و قدرت طلبان بی هویت سعی در پاره پاره کردن این ملت دارند

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید